Garima si plne neuvedomovala, ako veľmi mala rada svoju kariéru v oblasti vývoja softvéru, kým si neurobila prestávku na založenie rodiny! V roku 2005 sa u nej vyvinula vášeň pre technológiu; umožnilo jej to nasmerovať svoju prirodzenú energiu a zvedavosť o svete do niečoho obohacujúceho. Počas prestávky v kariére si však naplno uvedomila, aká dôležitá bola jej technologická kariéra pre jej vlastné šťastie.

Vrátila sa teda do práce, aby pokračovala vo svojej technologickej ceste. Obzvlášť rada skúma najnovšie trendy a vývoj v technologickej profesii, a po tom, ako sa dozvedela o vývoji platformy Azure, zaujala ju možnosť preskúmať príležitosti, ktoré ponúka. Tvrdí, že kľúčom k úspechu ako odborníka v oblasti vývoja softvéru je neustály prílev energie, túžba učiť sa nové veci a skúmať ich potenciál.

Význam veľkej firemnej kultúry

Po niekoľkých rokoch sa do jej povedomia dostala spoločnosť Wolters Kluwer, ktorá v roku 2006 otvorila svoje prvé kancelárie v Indii. Priatelia a kolegovia jej rozprávali o kultúre a pracovnom prostredí, kde sa rovnováha medzi pracovným a súkromným životom berie vážne a kde ľudia majú kontrolu nad svojimi činnosťami a preberajú za ne zodpovednosť.

A práve firemná kultúra presvedčila Garimu, aby sa pridala k spoločnosti Wolters Kluwer. Do spoločnosti nastúpila počas pandémie ochorenia COVID-19, a tak spočiatku pracovala z domu. V súčasnosti si, ako mnohí iní, osvojila hybridný pracovný model a do práce dochádza dva dni v týždni. Tvrdí, že aj v tejto oblasti je spoločnosť flexibilná. Umožňuje jej prichádzať a odchádzať z kancelárie počas dňa, aby mala priestor na starostlivosť o dcéru.

Spolupráca rozmanitých tímov

Aká je teda jej úloha vedúcej produktovej inžinierky? Uvádza, že jednotlivé tímy využívajú tzv. šprinty, ktoré pomáhajú každému sústrediť sa na svoje úlohy. A ako manažérka ide príkladom. Všetci ťahajú za jeden povraz a Garima trávi veľa času podporou členov tímu, uľahčovaním spolupráce s inými tímami a dokonca sa sama podieľa na vývojovej práci – ktorú, samozrejme, miluje!

Je to náročná úloha. V rámci lokálnych, cloudových a hybridných aplikácií a projektov pracuje viacero tímov – každý spolupracuje na dosahovaní svojich cieľov a zároveň musí byť flexibilný; nové projekty sa musia začleniť do existujúcej pracovnej záťaže bez toho, aby došlo k narušeniu podnikania. Kľúčom je zabezpečiť, aby všetci zostali sústredení a mohli spolu ľahko komunikovať.

Osobný rozvoj vychádza z otvorenosti k učeniu

Podľa Garimy je základným aspektom pre dosiahnutie úspechu v profesii v oblasti vývoja softvéru správny prístup k učeniu. Ak máte prirodzený záujem o technológie a ste otvorení učeniu sa o novom vývoji a nových spôsoboch myslenia, k príležitostiam sa dostanete oveľa ľahšie. Samozrejme musíte mať dobré komunikačné schopnosti!

Buďte preto vždy otvorení učeniu, či už ide o vyhľadávanie informácii o danej téme, rozvíjanie svojich vedomostí prostredníctvom praktického vývoja, diskusie a brainstormingu s kolegami či získavanie osvedčení na upevnenie svojich vedomostí. Úspešný odborník v oblasti vývoja softvéru je ako špongia – stále chce vedieť viac. A základom toho všetkého je správny postoj!