Objavujte oblasti rozvoja kariéry

Vaša práca pomôže odborníkom prijímať kritické rozhodnutia, ktoré ovplyvnia životy miliónov ľudí a budú formovať budúcnosť spoločnosti. Naše odborné riešenia − kombinácia hlbokých znalostí o doménach so špecializovanými technológiami a službami − prináša našim zákazníkom lepšie výsledky, analýzy a vyššiu produktivitu. Vaša práca v rámci tímu spoločnosti Wolters Kluwer pomôže našim zákazníkom, keď si budú priať robiť správne veci − pre svojich klientov, pacientov, podniky a komunity, ktoré podporujú.
 • NÁŠ CIEĽ
 • NAŠA PRÁCA
 • NAŠA HISTÓRIA
 • NAŠI ĽUDIA
 • NÁŠE PRACOVNÉ PROSTREDIE
 • NAŠICH LOKALITÁCH
 • NÁŠ NÁBOROVÝ PROCES

Zaistenie výrazného vplyvu práve vtedy, keď je to najdôležitejšie

Spoločnosť Wolters Kluwer je ako globálny poskytovateľ profesionálnych informácií, softvérových riešení a služieb odhodlaná pomáhať odborníkom zlepšiť spôsob, akým podnikajú, a s dôverou riešiť zložité problémy v neustále sa meniacom svete.  Sme odhodlaní investovať do každodenných úspechov jednotlivcov a organizácií, pre ktoré pracujeme vo viac ako 180 krajinách.  Naši zákazníci každý deň čelia rozhodujúcim momentom, ktoré ovplyvňujú životy miliónov ľudí a formujú zajtrajšok našej spoločnosti. 

Spoločnosť Wolters Kluwer slúži odborníkom už viac ako 180 rokov tak, že im pomáha zlepšovať pracovné postupy a prijímať informované rozhodnutia v čase, keď je to najdôležitejšie. Zákazníci nás uznávajú a oceňujú za to, že im pomáhame realizovať ich potenciál a zaistiť vplyv práve vtedy, keď je to najdôležitejšie. 

Zameranie sa na úspech zákazníka

Zákazníci sú v centre všetkého, čo robíme

Zlepšovanie

Sme odhodlaní neustále zlepšovať a inovovať 

Stanovovanie si vysokých cieľov a ich plnenie

Sme zodpovední za správne výsledky

Práca ako tím

Spolu sme silnejší

Vplyv človeka, ktorý hýbe spoločnosťou

Keď sa pripojíte k tímu spoločnosti Wolters Kluwer, budete pracovať pre globálnu spoločnosť, ktorá má výrazný vplyv na úspech svojich zákazníkov, čím ovplyvňuje životy miliónov ľudí a formuje budúcnosť našej spoločnosti. Vaša práca v spoločnosti Wolters Kluwer pomáha chrániť zdravie, prosperitu, bezpečnosť a zákonné práva ľudí, zatiaľ čo zapája do podnikania lepších odborníkov.  Spoločnosť Wolters Kluwer poskytuje prostredie, v ktorom ste kritickou súčasťou meniaceho sa sveta, ste vystavený kritickému mysleniu a najnovším technológiám.

Odborníci v našich oblastiach

Spolupracujte s odborníkmi, ktorí zdieľajú svoje hlboké znalosti 

Zlepšenie zákazníckych skúseností

Neustále investovanie do nových výrobkov, technológií a používateľských rozhraní s chápaním toho, ako naši zákazníci fungujú

Stabilní a rastúci

180-ročná história zabezpečovania podnikateľského prostredia v rámci nášho podnikania

 • 1836 - 1918
  Wolters Kluwer History
  Prví podnikatelia: Wolters, Noordhoff, Samsom a Kluwer
  V priebehu 19. storočia reformy ústavy a zákonov pretvorili nesúrodý súbor holandských provincií na moderné priemyselné ekonomiky. Dopyt po vzdelávacej a informačnej literatúre viedol k rozmachu početných rodinných nakladateľstiev. Korene spoločnosti Wolters Kluwer je možné vysledovať priamo k štyrom podnikateľským subjektom: Wolters, Noordhoff, Samsom a Kluwer.
 • 1918 - 1987
  Our History 1918 - 1987
  Nová éra: Borenie múrov
  Na prelome storočia bol západný svet doslova uchvátený čítacou mániou. Produkcia tlače, marketing, distribúcia a spotreba sa radikálne zmenili. V nasledujúcich desaťročiach spoločnosti Wolters, Noordhoff, Samsom a Kluwer úspešne prestali krízu v 30. rokoch, obdobie rapídneho povojnového rozvoja obchodu a spoločnosti – a nástup elektronických nakladateľských technológií. Nakoniec sa všetky štyri subjekty zlúčili pod jednu strechu.
 • 1988 - 2001
  Our History 1988 - 2001
  Medzinárodná expanzia, orientácia na internet
  V priebehu 90. rokov 20. storočia dosahovala spoločnosť Wolters Kluwer minimálne 15 % rast priemerného zisku ročne. Početné akvizície tradičných firiem a spoločností zameraných na elektroniku posilňovali medzinárodnú expanziu. Rozmach internetu však predstavoval najväčšiu výzvu, ktorej spoločnosť dosiaľ čelila. Bolo potrebné novátorské myslenie a nový začiatok. V roku 2001 spoločnosť vytýčila cestu pre udržateľný rast.
 • 2002 - 2010
  Our History 2002 - 2010
  Rast a digitálna transformácia
  Po období tzv. internetovej horúčky a jej kríze v roku 2000 nastúpila skutočná digitálna éra. Bolo to obdobie nesmiernych technologických a informačných zmien, ktoré ovplyvnili firmy i zákazníkov. V roku 2003, pod novým vedením a po schválení potreby rýchlych zmien, implementovala spoločnosť Wolters Kluwer svoj prvý trojročný strategický cyklus. V roku 2010 sa portfólio spoločnosti od základu zmenilo.
 • 2011 - 2015
  Our History 2011 - 2015
  Potreba správnych informácií
  Digitálna éra, teraz vo svojej druhej dekáde, rýchlo dozrela. Dáta sú veľká, telefóny inteligentné a vyhľadávanie sémantické. V náročnom prostredí globálnej ekonomiky sú zákazníci spoločnosti nútení pracovať tvrdšie, rýchlejšie a efektívnejšie – to všetko pri potrebe vyznať sa v narastajúcej hore dát a informácií. Viac než kedykoľvek predtým potrebujú mať tie správne informácie.
 • 2016 - 2018
  Our History 2016 - 2018
  Riešenia expertov: Rozvíjanie našich hodnôt
  V roku 2016 spoločnosť Wolters Kluwer oslávila 180 rokov svojej bohatej histórie. Hoci sa v priebehu času mnoho v spoločnosti zmenilo, niektoré veci zostali nezmenené: silné hodnoty a obchodné zásady, hlboké znalosti v odbore a oddaní zamestnanci, technologické inovácie – a zároveň trvalé zameranie na potreby zákazníkov. V budúcnosti nás čakajú nové výzvy a nové príležitosti.
 • 2019 - 2021
  Our History 2019 - 2021
  Zrýchlenie našej hodnoty
  V roku 2019 sme spustili našu novú trojročnú stratégiu s názvom Zrýchlenie našej hodnoty, ktorá je navrhnutá tak, aby zaistila rast našich odborných riešení, zlepšila naše hlboké odborné znalosti v oblasti domén a podporila operačnú agilitu. Spolu s našimi zákazníkmi budeme pokračovať v uplatňovaní moderných technológií, vďaka ktorým budeme riešiť zložité problémy v spoločnosti.

Spolu sme silnejší

Máme 19 000 zamestnancov vo viac ako 40 krajinách, ktorých inšpirujú príležitosti a výzvy, a ktorí sú dychtiví konať.

 • Ku každému pristupujeme s úprimnosťou a úctou
 • Sme globálni občania, ktorým na veciach záleží a „požičané vedia vrátiť“
 • Sme odhodlaní: pracujeme tvrdo a pohotovo
 • Vytvárame hodnotné pracovné prostredie: inšpirujeme a podporujeme sa navzájom, aby sme dosiahli úspech 

Pokročilé technológie

Práca s odborníkmi vo svojom odbore na špičkovom myslení a technológiách

Prijatie zmeny

Zostať v popredí v neustále sa vyvíjajúcom podnikateľskom prostredí 

Rastúce prostredie

Sme odhodlaní zaistiť rast našich talentov neustálym vzdelávaním sa a novými príležitosťami v rámci jednotlivých geografických oblastí a podnikov spoločnosti

Naše pracovné prostredie

Neustále sa snažíme o zaistenie inkluzívnej firemnej kultúry, v rámci ktorej priťahujeme, rozvíjame a udržujeme vysokovýkonné, produktívne a rozmanité talenty.  Ponúkame všestranný a bohatý kariérny rast v závislosti od vašich ambícií.  Naši kolegovia budú s vami zdieľať svoje vedomosti a podporovať váš rast.  Naši manažéri sa snažia rozvíjať každého človeka a zabezpečovať prostredie, v ktorom môžete formovať svoju budúcnosť a prosperovať.

Angažovanosť

Naši zamestnanci pravidelne poskytujú spätnú väzbu, ktorá ovplyvňuje zmenu a pozdvihuje spoločnosť Wolters Kluwer na ešte lepšie miesto na prácu

Rozvoj

Budujeme zručnosti a kariéru prostredníctvom pracovných skúseností a neformálnych a formálnych vzdelávacích príležitostí 

Progresívnosť

Náš proces rozvoja výkonnosti je kolaboratívny a ponúkame všestrannú a bohatý kariérny rast na podporu kariérnych ambícií 

Udržateľnosť

Maximalizujeme náš sociálny prínos a zároveň minimalizujeme našu environmentálnu stopu, aby sme vyvíjali pozitívny vplyv na spoločnosť

Máme 19 000 zamestnancov vo viac ako 40 krajinách, ktorí sa navzájom inšpirujú, aby dosiahli úspech

Vaša kariéra na vás čaká

Chcete nájsť tú správnu pozíciu v spoločnosti, ktorá je pre vás a vašu kariéru tá správna, aby ste mohli byť úspešný.  Chceme nájsť toho správneho človeka so správnymi schopnosťami, ktorý bude prínosom pre svoj tím, organizačnú jednotku a náš úspech. Náš náborový proces poskytne vám aj nám príležitosť zabezpečiť, aby sme boli tou správnou voľbou.

Proces začína podaním žiadosti a dúfame, že skončí prijatou ponukou.  Náš vyhradený tím pre hľadanie talentov vás medzitým bude sprevádzať každým krokom, a to od pohovoru cez telefón až po podpis zmluvy, s konečným cieľom zaistiť, aby ste sa stali úspešným v spoločnosti Wolters Kluwer.

 

Požiadajte o prácu

Vyhľadajte si voľné pracovné miesta a požiadajte o zamestnanie, ktoré zodpovedá vašim zručnostiam a záujmom

Stretnite sa s nami

Podeľte sa o svoje skúsenosti, odborné znalosti a zručnosti, pričom sa dozviete viac o danej pozícii, našom tíme a našej kultúre

Dostaňte ponuku

Ak sú vaše odborné znalosti a skúsenosti vyhovujúce, môžete dostať ponuku

Vitajte!

Pripojte sa k nášmu tímu, zapojte sa do inteligentného myslenia a začnite uplatňovať svoj vplyv už od prvého dňa

Naše divízie

Naším cieľom je pomáhať odborníkom, aby boli čo najviac prospešní práve vtedy, keď je to najdôležitejšie. Naše oddelenia pre zaistenie zdravia, firemnej správy, riadenia rizík a súladu, právnych a regulačných záležitostí a daňové a účtovné oddelenie poskytujú odborné riešenia, ktoré pomáhajú chrániť zdravie, prosperitu, bezpečnosť a zákonné práva ľudí pri formovaní lepších odborníkov v podnikaní.

Awards & Recognition

2019 AMERICA'S BEST LARGE EMPLOYERS

2019 list of America's Best Large Employers List by Forbes Magazine

2019 BEST EMPLOYERS FOR DIVERSITY

2019 list of America’s Best Employers for Diversity by Forbes Magazine

2018 AMERICA'S BEST EMPLOYERS

2018 list of America’s Best Employers by Forbes Magazine

2018 BEST EMPLOYERS FOR WOMEN

2018 list of America’s Best Employers for Women by Forbes Magazine

Inclusion in

SUSTAINABILITY RANKINGS

FTSE4Good, STOXX Europe Sustainability, and EURO STOXX ESG Leaders 50