Be inspired
Watch Video
Life @ Wolters Kluwer

We’re innovators with impact. We provide expert software & information solutions that the world’s leading professionals rely on, in the moments that matter most. You’ll make a real difference in the lives of millions of people. Together with our customers, we help to advance sustainability, health, justice, prosperity, and commerce around the world. 

 

You can thrive at Wolters Kluwer, where diversity is core to our collective strength and high performance. Be your unique self, share your creative ideas, do your best work, and take time to grow in our caring and inclusive culture. 

team-secondary-multicolor

Join Our Talent Community

We’ll keep you updated.

Join Us

Icon, Diversity, disability awareness

Disability Accommodation

Let us know if you need support with your application.

Email Us

Illustrated Icon represents a LinkedIn job profile

Follow Us On LinkedIn

See what’s happening across our organization.

Follow Us
 • NÁŠ CIEĽ
 • NAŠA PRÁCA
 • NAŠA HISTÓRIA
 • NAŠI ĽUDIA
 • NÁŠE PRACOVNÉ PROSTREDIE
 • NAŠICH LOKALITÁCH
 • NÁŠ NÁBOROVÝ PROCES

Zaistenie výrazného vplyvu práve vtedy, keď je to najdôležitejšie

Spoločnosť Wolters Kluwer je ako globálny poskytovateľ profesionálnych informácií, softvérových riešení a služieb odhodlaná pomáhať odborníkom zlepšiť spôsob, akým podnikajú, a s dôverou riešiť zložité problémy v neustále sa meniacom svete.  Sme odhodlaní investovať do každodenných úspechov jednotlivcov a organizácií, pre ktoré pracujeme vo viac ako 180 krajinách.  Naši zákazníci každý deň čelia rozhodujúcim momentom, ktoré ovplyvňujú životy miliónov ľudí a formujú zajtrajšok našej spoločnosti. 

Spoločnosť Wolters Kluwer slúži odborníkom už viac ako 180 rokov tak, že im pomáha zlepšovať pracovné postupy a prijímať informované rozhodnutia v čase, keď je to najdôležitejšie. Zákazníci nás uznávajú a oceňujú za to, že im pomáhame realizovať ich potenciál a zaistiť vplyv práve vtedy, keď je to najdôležitejšie. 

Vplyv človeka, ktorý hýbe spoločnosťou

Keď sa pripojíte k tímu spoločnosti Wolters Kluwer, budete pracovať pre globálnu spoločnosť, ktorá má výrazný vplyv na úspech svojich zákazníkov, čím ovplyvňuje životy miliónov ľudí a formuje budúcnosť našej spoločnosti. Vaša práca v spoločnosti Wolters Kluwer pomáha chrániť zdravie, prosperitu, bezpečnosť a zákonné práva ľudí, zatiaľ čo zapája do podnikania lepších odborníkov.  Spoločnosť Wolters Kluwer poskytuje prostredie, v ktorom ste kritickou súčasťou meniaceho sa sveta, ste vystavený kritickému mysleniu a najnovším technológiám.

 • 1836 - 1918
  Wolters Kluwer History
  Prví podnikatelia: Wolters, Noordhoff, Samsom a Kluwer
  V priebehu 19. storočia reformy ústavy a zákonov pretvorili nesúrodý súbor holandských provincií na moderné priemyselné ekonomiky. Dopyt po vzdelávacej a informačnej literatúre viedol k rozmachu početných rodinných nakladateľstiev. Korene spoločnosti Wolters Kluwer je možné vysledovať priamo k štyrom podnikateľským subjektom: Wolters, Noordhoff, Samsom a Kluwer.
 • 1918 - 1987
  Our History 1918 - 1987
  Nová éra: Borenie múrov
  Na prelome storočia bol západný svet doslova uchvátený čítacou mániou. Produkcia tlače, marketing, distribúcia a spotreba sa radikálne zmenili. V nasledujúcich desaťročiach spoločnosti Wolters, Noordhoff, Samsom a Kluwer úspešne prestali krízu v 30. rokoch, obdobie rapídneho povojnového rozvoja obchodu a spoločnosti – a nástup elektronických nakladateľských technológií. Nakoniec sa všetky štyri subjekty zlúčili pod jednu strechu.
 • 1988 - 2001
  Our History 1988 - 2001
  Medzinárodná expanzia, orientácia na internet
  V priebehu 90. rokov 20. storočia dosahovala spoločnosť Wolters Kluwer minimálne 15 % rast priemerného zisku ročne. Početné akvizície tradičných firiem a spoločností zameraných na elektroniku posilňovali medzinárodnú expanziu. Rozmach internetu však predstavoval najväčšiu výzvu, ktorej spoločnosť dosiaľ čelila. Bolo potrebné novátorské myslenie a nový začiatok. V roku 2001 spoločnosť vytýčila cestu pre udržateľný rast.
 • 2002 - 2010
  Our History 2002 - 2010
  Rast a digitálna transformácia
  Po období tzv. internetovej horúčky a jej kríze v roku 2000 nastúpila skutočná digitálna éra. Bolo to obdobie nesmiernych technologických a informačných zmien, ktoré ovplyvnili firmy i zákazníkov. V roku 2003, pod novým vedením a po schválení potreby rýchlych zmien, implementovala spoločnosť Wolters Kluwer svoj prvý trojročný strategický cyklus. V roku 2010 sa portfólio spoločnosti od základu zmenilo.
 • 2011 - 2015
  Our History 2011 - 2015
  Potreba správnych informácií
  Digitálna éra, teraz vo svojej druhej dekáde, rýchlo dozrela. Dáta sú veľká, telefóny inteligentné a vyhľadávanie sémantické. V náročnom prostredí globálnej ekonomiky sú zákazníci spoločnosti nútení pracovať tvrdšie, rýchlejšie a efektívnejšie – to všetko pri potrebe vyznať sa v narastajúcej hore dát a informácií. Viac než kedykoľvek predtým potrebujú mať tie správne informácie.
 • 2016 - 2018
  Our History 2016 - 2018
  Riešenia expertov: Rozvíjanie našich hodnôt
  V roku 2016 spoločnosť Wolters Kluwer oslávila 180 rokov svojej bohatej histórie. Hoci sa v priebehu času mnoho v spoločnosti zmenilo, niektoré veci zostali nezmenené: silné hodnoty a obchodné zásady, hlboké znalosti v odbore a oddaní zamestnanci, technologické inovácie – a zároveň trvalé zameranie na potreby zákazníkov. V budúcnosti nás čakajú nové výzvy a nové príležitosti.
 • 2019 - 2021
  Our History 2019 - 2021
  Zrýchlenie našej hodnoty
  V roku 2019 sme spustili našu novú trojročnú stratégiu s názvom Zrýchlenie našej hodnoty, ktorá je navrhnutá tak, aby zaistila rast našich odborných riešení, zlepšila naše hlboké odborné znalosti v oblasti domén a podporila operačnú agilitu. Spolu s našimi zákazníkmi budeme pokračovať v uplatňovaní moderných technológií, vďaka ktorým budeme riešiť zložité problémy v spoločnosti.

Spolu sme silnejší

Máme 19 000 zamestnancov vo viac ako 40 krajinách, ktorých inšpirujú príležitosti a výzvy, a ktorí sú dychtiví konať.

 • Ku každému pristupujeme s úprimnosťou a úctou
 • Sme globálni občania, ktorým na veciach záleží a „požičané vedia vrátiť“
 • Sme odhodlaní: pracujeme tvrdo a pohotovo
 • Vytvárame hodnotné pracovné prostredie: inšpirujeme a podporujeme sa navzájom, aby sme dosiahli úspech 

Naše pracovné prostredie

Neustále sa snažíme o zaistenie inkluzívnej firemnej kultúry, v rámci ktorej priťahujeme, rozvíjame a udržujeme vysokovýkonné, produktívne a rozmanité talenty.  Ponúkame všestranný a bohatý kariérny rast v závislosti od vašich ambícií.  Naši kolegovia budú s vami zdieľať svoje vedomosti a podporovať váš rast.  Naši manažéri sa snažia rozvíjať každého človeka a zabezpečovať prostredie, v ktorom môžete formovať svoju budúcnosť a prosperovať.

Máme 19 000 zamestnancov vo viac ako 40 krajinách, ktorí sa navzájom inšpirujú, aby dosiahli úspech

Vaša kariéra na vás čaká

Chcete nájsť tú správnu pozíciu v spoločnosti, ktorá je pre vás a vašu kariéru tá správna, aby ste mohli byť úspešný.  Chceme nájsť toho správneho človeka so správnymi schopnosťami, ktorý bude prínosom pre svoj tím, organizačnú jednotku a náš úspech. Náš náborový proces poskytne vám aj nám príležitosť zabezpečiť, aby sme boli tou správnou voľbou.

Proces začína podaním žiadosti a dúfame, že skončí prijatou ponukou.  Náš vyhradený tím pre hľadanie talentov vás medzitým bude sprevádzať každým krokom, a to od pohovoru cez telefón až po podpis zmluvy, s konečným cieľom zaistiť, aby ste sa stali úspešným v spoločnosti Wolters Kluwer.

 
Rôznorodosť je dôležitá
Spoločnosť Wolters Kluwer sa neustále usiluje o vytvorenie inkluzívnej firemnej kultúry, v rámci ktorej priťahujeme, rozvíjame a udržujeme vysokovýkonné, produktívne a rozmanité talenty, aby sme mohli plniť ciele našej stratégie. Sme globálna spoločnosť, a preto je pre nás veľmi dôležité zamestnávať rôznorodých pracovníkov.

Naše divízie

Naším cieľom je pomáhať odborníkom, aby boli čo najviac prospešní práve vtedy, keď je to najdôležitejšie. Naše oddelenia pre zaistenie zdravia, dane a účtovníctvo, podnikovú výkonnosť a ESG, ako aj dodržiavanie právnych a regulačných predpisov pomáhajú chrániť zdravie, prosperitu, bezpečnosť a zákonné práva ľudí pri formovaní lepších odborníkov v oblasti podnikania.