Súčasní absolventi

Keď sa pripojíte k tímu spoločnosti Wolters Kluwer, budete pracovať pre globálnu spoločnosť, ktorá výrazne ovplyvňuje úspech svojich klientov a zdravie, bohatstvo a bezpečnosť spoločnosti.  Ak je vašim oborom oblasť technológií, predaja, digitálneho marketingu alebo akákoľvek iná disciplína, môžete spoločnosti Wolters Kluwer pomôcť vytvárať prostredie, v rámci ktorého sa stanete kritickou súčasťou meniaceho sa sveta.  Budete vystavený náročným problémom, ktoré bude potrebné riešiť, najnovším technológiám a možnostiam rastu.


V spoločnosti Wolters Kluwer sa zameriavame na budovanie zručností a kariéry našich talentovaných pracovníkov.  Prostredníctvom stáží a učebných programov ponúkame študentom možnosť pripojiť sa k tímu, ktorý spolupracuje a zdieľa znalosti pri práci na riešeniach určených na zlepšovanie práce a profesií našich zákazníkov. Naše tímy projektového riadenia, marketingu, vývoja softvéru a inovovania predstavujú len niekoľko vzrušujúcich oblastí, kde sú dostupné stáže a učebné programy.

Objavujte oblasti rozvoja kariéry

Vaša práca pomôže odborníkom prijímať kritické rozhodnutia, ktoré ovplyvnia životy miliónov ľudí a budú formovať budúcnosť spoločnosti. Naše odborné riešenia − kombinácia hlbokých znalostí o doménach so špecializovanými technológiami a službami − prináša našim zákazníkom lepšie výsledky, analýzy a vyššiu produktivitu. Vaša práca v rámci tímu spoločnosti Wolters Kluwer pomôže našim zákazníkom, keď si budú priať robiť správne veci − pre svojich klientov, pacientov, podniky a komunity, ktoré podporujú.

Naše divízie

Naším cieľom je pomáhať odborníkom, aby boli čo najviac prospešní práve vtedy, keď je to najdôležitejšie. Naše oddelenia pre zaistenie zdravia, firemnej správy, riadenia rizík a súladu, právnych a regulačných záležitostí a daňové a účtovné oddelenie poskytujú odborné riešenia, ktoré pomáhajú chrániť zdravie, prosperitu, bezpečnosť a zákonné práva ľudí pri formovaní lepších odborníkov v podnikaní.

Awards & Recognition

2019 AMERICA'S BEST LARGE EMPLOYERS

2019 list of America's Best Large Employers List by Forbes Magazine

2019 BEST EMPLOYERS FOR DIVERSITY

2019 list of America’s Best Employers for Diversity by Forbes Magazine

2018 AMERICA'S BEST EMPLOYERS

2018 list of America’s Best Employers by Forbes Magazine

2018 BEST EMPLOYERS FOR WOMEN

2018 list of America’s Best Employers for Women by Forbes Magazine

Inclusion in

SUSTAINABILITY RANKINGS

FTSE4Good, STOXX Europe Sustainability, and EURO STOXX ESG Leaders 50