Kariéra v oblasti predaja

Ako odborník v oblasti predaja budete v spoločnosti Wolters Kluwer zodpovedný za budovanie a zabezpečenie rastu vzťahov so zákazníkmi v rámci nových a existujúcich klientskych organizácií.  Svoje vedomosti využijete na odborné riešenie obchodných potrieb zákazníka s pomocou výrobkov, nástrojov a riešení spoločnosti Wolters Kluwers.  Keď budete rozvíjať svoju kariéru ako odborník v oblasti predaja v spoločnosti Wolters Kluwer, budete mať možnosť uplatňovať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti.

Objavujte oblasti rozvoja kariéry

Vaša práca pomôže odborníkom prijímať kritické rozhodnutia, ktoré ovplyvnia životy miliónov ľudí a budú formovať budúcnosť spoločnosti. Naše odborné riešenia − kombinácia hlbokých znalostí o doménach so špecializovanými technológiami a službami − prináša našim zákazníkom lepšie výsledky, analýzy a vyššiu produktivitu. Vaša práca v rámci tímu spoločnosti Wolters Kluwer pomôže našim zákazníkom, keď si budú priať robiť správne veci − pre svojich klientov, pacientov, podniky a komunity, ktoré podporujú.

Naše divízie

Naším cieľom je pomáhať odborníkom, aby boli čo najviac prospešní práve vtedy, keď je to najdôležitejšie. Naše oddelenia pre zaistenie zdravia, firemnej správy, riadenia rizík a súladu, právnych a regulačných záležitostí a daňové a účtovné oddelenie poskytujú odborné riešenia, ktoré pomáhajú chrániť zdravie, prosperitu, bezpečnosť a zákonné práva ľudí pri formovaní lepších odborníkov v podnikaní.

Awards & Recognition

2019 AMERICA'S BEST LARGE EMPLOYERS

2019 list of America's Best Large Employers List by Forbes Magazine

2019 BEST EMPLOYERS FOR DIVERSITY

2019 list of America’s Best Employers for Diversity by Forbes Magazine

2018 AMERICA'S BEST EMPLOYERS

2018 list of America’s Best Employers by Forbes Magazine

2018 BEST EMPLOYERS FOR WOMEN

2018 list of America’s Best Employers for Women by Forbes Magazine

Inclusion in

SUSTAINABILITY RANKINGS

FTSE4Good, STOXX Europe Sustainability, and EURO STOXX ESG Leaders 50