Ako odborník v oblasti predaja budete v spoločnosti Wolters Kluwer zodpovedný za budovanie a zabezpečenie rastu vzťahov so zákazníkmi v rámci nových a existujúcich klientskych organizácií.  Svoje vedomosti využijete na odborné riešenie obchodných potrieb zákazníka s pomocou výrobkov, nástrojov a riešení spoločnosti Wolters Kluwers.  Keď budete rozvíjať svoju kariéru ako odborník v oblasti predaja v spoločnosti Wolters Kluwer, budete mať možnosť uplatňovať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti.

Objavujte oblasti rozvoja kariéry

Vaša práca pomôže odborníkom prijímať kritické rozhodnutia, ktoré ovplyvnia životy miliónov ľudí a budú formovať budúcnosť spoločnosti. Naše odborné riešenia − kombinácia hlbokých znalostí o doménach so špecializovanými technológiami a službami − prináša našim zákazníkom lepšie výsledky, analýzy a vyššiu produktivitu. Vaša práca v rámci tímu spoločnosti Wolters Kluwer pomôže našim zákazníkom, keď si budú priať robiť správne veci − pre svojich klientov, pacientov, podniky a komunity, ktoré podporujú.

Request for Disability Accommodation

Wolters Kluwer strives for an inclusive culture which includes hiring, promoting and accommodating individuals with disabilities.  You can let our team know if you require an accommodation to complete your application or if you need an accommodation for an interview.  If you are an individual with a disability, you can get assistance by emailing HR External Support-US. Please provide your name, country and contact information and the job requisition(s) to which you are interested in applying, and a human resources representative will reach out to you to assist.

Request Disability Accommodation

Naše divízie

Naším cieľom je pomáhať odborníkom, aby boli čo najviac prospešní práve vtedy, keď je to najdôležitejšie. Naše oddelenia pre zaistenie zdravia, firemnej správy, riadenia rizík a súladu, právnych a regulačných záležitostí a daňové a účtovné oddelenie poskytujú odborné riešenia, ktoré pomáhajú chrániť zdravie, prosperitu, bezpečnosť a zákonné práva ľudí pri formovaní lepších odborníkov v podnikaní.