ÚVOD

Společnost Wolters Kluwer (dále „my“) vás chce informovat o způsobech, kterými zpracovává osobní údaje. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie vysvětlujeme, které osobní údaje shromažďujeme, používáme a předáváme.

Osobními údaji se rozumí libovolné údaje týkající se osoby, na jejichž základě lze danou osobu přímo nebo nepřímo identifikovat. Sem mohou patřit údaje, jako je jméno, kontaktní údaje, (online) identifikační údaje, online identifikátory nebo jiné vlastnosti, kterými je daná osoba charakterizována.

V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie vysvětlujeme, které osobní údaje shromažďujeme, používáme a předáváme. Toto Prohlášení se vztahuje na všechny osobní údaje shromažďované a zpracovávané společností Wolters Kluwer N.V. nebo některou z jejích poboček nebo dceřiných společností v souvislosti s webovými stránkami společnosti Wolters Kluwer s pracovními příležitostmi (souhrnně „kariérní stránka Wolters Kluwer“). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie neplatí pro jednotlivce, jakmile jsou přijati jako stálí nebo dočasní zaměstnanci, pracovníci nebo smluvní partneři – osobní údaje takových osob se namísto toho budou řídit platným prohlášením o ochraně osobních údajů zaměstnanců.