Dokud Garima nenastoupila na mateřskou dovolenou, plně si neuvědomovala, jak moc ji její profese v oblasti softwarového vývoje baví! O technologie se začala zajímat v roce 2005 a brzy jim propadla. To jí umožnilo nasměrovat její přirozenou energii a zájem o svět do něčeho, co jí přinášelo uspokojení. Dokud však nepřerušila svou kariéru, plně si neuvědomovala, jak důležitou roli její kariéra v oblasti technologií hraje pro její vlastní štěstí.

A tak se vrátila do práce, aby ve své kariérní cestě pokračovala. Obzvláště ráda zkoumá nejnovější technologické trendy a vývoj. Když se tedy dostala k vývoji Azure, chtěla prozkoumat příležitosti, které tato oblast nabízí. Říká, že právě to je klíčem k úspěchu odborníka na software – potřebujete mít neustálou energii, touhu učit se novým věcem a prozkoumávat jejich potenciál.

Důležitost skvělé firemní kultury

Po několika letech se dozvěděla o společnosti Wolters Kluwer, která otevřela své první pobočky v Indii v roce 2006. Přátelé a kolegové jí vyprávěli o její kultuře a pracovním prostředí, kde je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem brána vážně a kde mají lidé kontrolu nad tím, co dělají, a nesou za to odpovědnost.

A byla to právě firemní kultura, která Garimu přesvědčila, aby do společnosti Wolters Kluwer nastoupila. Nastoupila během pandemie covidu, a tak zpočátku pracovala z domu. Jako mnoho jiných si zvolila hybridní pracovní model, kdy do kanceláře dojížděla dvakrát týdně. I nyní jí společnost umožňuje být flexibilní. Do kanceláře může přicházet a odcházet z ní tak, aby měla během dne potřebný prostor pro péči o svou dcerku.

Rozmanité týmy pracují společně

Jaká je její role hlavní produktové inženýrky? Říká, že týmy pracují metodou sprintu, což každému pomáhá soustředit se na jeho úkoly. A ona jako manažerka jde příkladem. Všichni táhnou za jeden provaz a ona tráví hodně času tím, že podporuje jednotlivé členy týmu, umožňuje spolupráci s ostatními týmy, a dokonce se sama věnuje vývojářské práci, což je něco, co má hrozně ráda!

Je to náročná role. Máte několik týmů pracujících na on-premise, cloudových a hybridních aplikacích a projektech – všichni pracují společně, aby splnili své cíle, a všichni musí být flexibilní; nové projekty je třeba začlenit do stávající pracovní zátěže, aniž by došlo k narušení provozu společnosti. Klíčem je zajistit, aby byli všichni cílevědomí a mohli navzájem snadno komunikovat.

Osobní růst vychází z ochoty učit se

Podle Garimy je pro úspěch v softwarové profesi důležité mít správný postoj k učení. Pokud jste přirozeně zvídaví a chcete mít informace o technologiích, pokud jste ochotní se učit novému vývoji a novým způsobům myšlení, pak se vám snadněji naskytnou příležitosti. Samozřejmě také musíte umět dobře komunikovat! 

Buďte tedy vždy ochotní se učit, ať už čtením o dané problematice, rozšiřováním znalostí prostřednictvím praktického vývoje, diskutováním či brainstormingem, nebo prostřednictvím certifikace pro upevnění znalostí. Úspěšný softwarový odborník je totiž jako houba – vždy chce vědět víc. Závěrem lze dodat, že obecným základem je mít správný přístup!