BEVEZETŐ

A Wolters Kluwer (a továbbiakban bármely többes szám első személyben ragozott alak is ebben az értelemben szerepel) tájékoztatja Önt a személyes adatainak kezeléséről. A jelen adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzatban bemutatjuk, hogy milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk, használunk fel és közlünk.

Személyes adatnak minősül az adott információ alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható magánszemélyre vonatkozó bármely információ. Ilyen információk lehetnek például a nevek, az elérhetőségek, az (online) azonosító adatok, az online azonosítók vagy az adott magánszemély más egyedi jellemzői.

A jelen adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzatban bemutatjuk, hogy milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk, használunk fel és közlünk. Ez a szabályzat vonatkozik minden olyan személyes információra, amelyet a Wolters Kluwer N.V. vagy annak egyik leányvállalata vagy kapcsolt vállalkozása gyűjtött és dolgozott fel a Wolters Kluwer karrier-webhelyekkel kapcsolatban (együttesen a „Wolters Kluwer karrier-webhelyek”). Ez az adatvédelemről és cookie-kről szóló szabályzat nem vonatkozik azokra a személyekre, akik állandó vagy ideiglenes alkalmazottként, munkavállalóként vagy vállalkozóként vesznek részt – az ilyen személyek személyes adatait ehelyett a munkavállalók adatvédelmi szabályzatai szabályozzák.

A SZABÁLYZAT CÍMSORAINAK LISTÁJA: