BEVEZETŐ

A Wolters Kluwer (a továbbiakban bármely többes szám első személyben ragozott alak is ebben az értelemben szerepel) tájékoztatja Önt a személyes adatainak kezeléséről. A jelen adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzatban bemutatjuk, hogy milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk, használunk fel és közlünk.

Személyes adatnak minősül az adott információ alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható magánszemélyre vonatkozó bármely információ. Ilyen információk lehetnek például a nevek, az elérhetőségek, az (online) azonosító adatok, az online azonosítók vagy az adott magánszemély más egyedi jellemzői.

A jelen adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzatban bemutatjuk, hogy milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk, használunk fel és közlünk. Ez a szabályzat vonatkozik minden olyan személyes információra, amelyet a Wolters Kluwer N.V. vagy annak egyik leányvállalata vagy kapcsolt vállalkozása gyűjtött és dolgozott fel a Wolters Kluwer karrier-webhelyekkel kapcsolatban (együttesen a „Wolters Kluwer karrier-webhelyek”). Ez az adatvédelemről és cookie-kről szóló szabályzat nem vonatkozik azokra a személyekre, akik állandó vagy ideiglenes alkalmazottként, munkavállalóként vagy vállalkozóként vesznek részt – az ilyen személyek személyes adatait ehelyett a munkavállalók adatvédelmi szabályzatai szabályozzák.

A SZABÁLYZAT CÍMSORAINAK LISTÁJA:

 • RÓLUNK

  A Wolters Kluwer világszerte számos vállalatból álló, globális szervezet. A Wolters Kluwernek megadott vagy általa gyűjtött személyes adatok adatkezelője a Wolters Kluwer N.V., P.O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Hollandia, illetve annak egyik kapcsolt vállalkozása vagy leányvállalata.

  Elkötelezettek vagyunk az ügyfeleink, a munkavállalóink és más érintettjeink személyes adatainak védelméért, és segíteni szeretnénk, hogy az ügyfeleinknek, felhasználóinknak, munkavállalóinknak, befektetőinknek és a társadalomnak több beleszólása legyen és jó döntéseket tudjanak hozni.

  Ha a személyes adataira vonatkozó kérdéssel kapcsolatban szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, tekintse meg a „HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK” c. részt.

 • A GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

  A Wolters Kluwer karrier-webhelyen és a kapcsolódó felvételi eljárásokkal összefüggésben a következő személyes adatok gyűjtését végezhetjük.

  • Név és elérhetőségek, például vezetéknév és utónév, e-mail-cím, levelezési cím, telefonszám
  • Fiók hitelesítő adatai, például jelszavak és más biztonsági információk a hitelesítéshez és a hozzáféréshez
  • Szakmai, foglalkoztatási vagy oktatási információk, például a szakmai önéletrajzában vagy önéletrajzában szereplő információk
  • Általános információk, például érdeklődési körök
  • Használati információk, például viselkedési információk arról, hogyan navigál a Wolters Kluwer karrirer-webhelyen
  • Számítógép-, eszköz- és kapcsolati adatok, például IP-cím, böngésző típusa és verziója és tartózkodási hely
 • A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE

  Mi és harmadik fél szolgáltatóink a következő forrásból gyűjthetnek személyes adatokat:

  • Közvetlen kapcsolatfelvétel, például mikor regisztrált a webhelyen, illetve mikor használta a Wolters Kluwer karrier-webhelyet.
  • Harmadik felektől származó adatok, például harmadik felek webhelyein található információk, Ön által nyilvánosan hozzáférhetővé tett egyéb információk vagy harmadik fél források által szolgáltatott információk, ideértve többet között az állami szerveket, adat-viszonteladókat, háttér-ellenőrző szolgáltatókat, és közösségi média-szolgáltatókat. Felhívjuk figyelmét, hogy ha úgy dönt, hogy összekapcsolja közösségi média profiljait, amikor feliratkozik a személyre szabott állásajánlatokra a Wolters Kluwer karrier-webhelyén, akkor megosztja velünk a közösségi média fiókjának bizonyos személyes adatait, például a nevét, az e-mail címét, végzettségi adatait és minden egyéb információt, amelyet hozzáférhetővé tett a közösségi média-fiók összekapcsolásakor.
  • Automata nyomkövető technológiák, például a Szolgáltatásainkkal és a webhelyeinkkel való interakciójára vonatkozó, különféle technológiák felhasználásával, például cookie-k, webnaplók, adatgyűjtők és internetes tagek által automatikusan gyűjtött információk
 • A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA

  A Wolters Kluwer karrier-webhelyén gyűjtött személyes adatokat olyan felvételi eljárásbeli és egyéb célokra használjuk fel, amelyekre Ön megadta azokat. Ezenkívül az adatok kizárólag a törvényben előírt vagy más törvényes célokra használhatók fel. A személyes adatainak a felvételi eljárás során történő feldolgozásának céljai:

  • Potenciális álláskereső felvétele és alkalmasságának felmérése a Wolters Kluwer vállalatnál;
  • Profilok hozzákapcsolása a nyitott állásajánlatokhoz;
  • Válogatások és interjúk végrehajtása;
  • Alkalmazotti munkaszerződés ajánlata;
  • A törvények, rendeletek és szerződéses kötelezettségeink betartása.

  Az Ön személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó egyik fő alapelv az adatkezelés törvényessége – a következő adatfeldolgozási jogalapokat alkalmazzuk:

  • az adatkezelés egy szerződés teljesítéséhez vagy egy szerződés megkötése előtti teendőkhöz szükséges – például egy alkalmazotti munkaszerződés előkészítése;
  • az adatkezelésre jogos érdekeink miatt van szükség – például a felvételi eljárás minőségének javítására;
  • az adatkezelés szükséges annak a jogi kötelezettségnek a teljesítéséhez, amely ránk vonatkozik vagy amely az alkalmazandó adatvédelmi törvények alapján egyébként törvényes – például a munkavállaló személyazonosságának igazolására;
  • az Ön hozzájárulásával.
 • A SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA MÁSOKKAL

  Ahhoz, hogy a Wolters Kluwer karrier-webhelyet működtessük, és fejleszteni tudjuk vállalatunk működését, bizonyos adatokat megoszthatunk a vállalaton belül és egyes harmadik felekkel. Bizonyos törvényi és jogi kötelezettségek is lehetnek, amelyekről jóhiszeműen úgy véljük, előírják számunkra, hogy közöljük másokkal az Ön személyes adatait. Többek között a következő felekkel oszthatjuk meg az adatait:

  • a Wolters Kluwer kapcsolt vállalkozásaival és leányvállalataival, például a Wolters Kluwer karrier-webhellyel és a kapcsolódó felvételi eljárásokkal, a támogató technológiák biztosítása érdekében;
  • a szolgáltatóinkkal, például a Wolters Kluwer karrier-webhellyel és a kapcsolódó felvételi eljárásokkal, a támogató technológiák kezelése és nyújtása érdekében.

  Amikor a vállalaton belül vagy harmadik felekkel osztunk meg adatokat más országokban, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő garanciákkal védjük az adatokat, ideértve adott esetben az uniós szerződési mintafeltételeket is. Az alkalmazandó jogszabályok előírják, hogy a harmadik felek megfelelő garanciákkal védjék a személyes adatokat, és csak azokhoz a személyes adatokhoz férhessenek hozzá, amelyek a rájuk bízott feladatok ellátásához szükségesek.

 • A SZEMÉLYES ADATOK ŐRZÉSÉNEK IDŐTARTAMA

  Az Ön személyes adatait a kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben kezeljük az adatgyűjtés céljának eléréséhez szükséges ideig, adatmegőrzési szabályzatainknak és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően. Ha nincs többé szükségünk az Ön személyes adataira, minden észszerű lépést megteszünk, hogy eltávolítsuk azokat a rendszereinkből és a nyilvántartásainkból, vagy megfelelően anonimizáljuk azokat, hogy Ön többé ne legyen azonosítható azok alapján.

 • A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

  Az adatainak védelme érdekében szabályzatokat és minimálisan elvárt normákat tartalmazó, az egész vállalatot átfogó, belső keretrendszert állítottunk fel. Ezenkívül a munkavállalóink, az üzleti partnereink, a szolgáltatóink és a harmadik fél szolgáltatók számára a hozzáférést a feladataik ellátásához szükséges mértékre korlátozzuk. A jogszabályokkal összhangban megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket (szabályzatok és eljárások, informatikai biztonság és egyebek) vezettünk be az Ön személyes adatai és azok kezelése bizalmas jellegének és integritásának biztosítása érdekében.

 • AZ ÖN JOGAI

  Tiszteletben tartjuk az alkalmazandó jogszabályok által Önnek biztosított jogokat. Ön a következő jogokkal rendelkezik a helyi adatvédelmi jogszabályok, ideértve az európai adatvédelmi jogszabályokat is, által meghatározott mértékben:

  • Hozzáférési jog („a személyes adatok áttekintése”): joga van áttekinteni az általunk kezelt személyes adatait.
  • Helyesbítéshez való jog („a személyes adatok helyesbítése”): ha a személyes adatai pontatlanok vagy nem teljesek, joga van kérni tőlünk a személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését.
  • Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben joga van kérni, hogy töröljük a személyes adatait. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy nem áll módunkban elfogadni a kérését, amikor például az adatkezelés törvényi kötelezettségnek való megfelelés érdekében, vagy ha szerződés teljesítése miatt szükséges.
  • Adathordozhatósághoz való jog („a személyes adatok továbbítása”): joga van kérni a személyes adatainak továbbítását közvetlenül az Ön számára. Ez bizonyos személyes adatokra vonatkozik azok automatizált kezelése esetén, az Ön hozzájárulásával vagy az Önnel megkötött szerződésünk alapján. A kérésére, ha az technikailag kivitelezhető, az Ön személyes adatait az Ön által választott harmadik félnek is továbbítjuk.
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog: jog van kérni tőlünk a birokunkban lévő személyes adatai kezelésének korlátozását vagy beszüntetését egy bizonyos időre vagy korlátlanul. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy nem áll módunkban elfogadni a kérését, amikor például az adatkezelés törvényi kötelezettségnek való megfelelés érdekében szükséges, vagy ha bizonyítani tudjuk kényszerítő erejű jogszerű okok fennállását.
  • Tiltakozáshoz való jog: joga van tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozás okának kapcsolódnia kell a saját helyzetéhez és jogos érdek feltételén alapuló adatkezeléshez. Amennyiben nem tudjuk bizonyítani kényszerítő erejű okok fennállását, nem kezeljük tovább a személyes adatait. Bizonyos körülmények között feltétel nélküli joga van a tiltakozáshoz; például közvetlen üzletszerzésre irányuló tevékenységekhez kapcsolódóan.
  • A hozzájárulás visszavonása: Joga van bármikor visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását; például miután hozzájárult ahhoz, hogy folyamatosan tájékoztassuk a nyitott állásajánlatokról, Önnek jogában áll bármikor visszavonni ezt a hozzájárulást.

  Ha élni szeretne a jogaival és/vagy bármilyen kérdése merül fel a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, tekintse meg a „HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK részt.

  Ha úgy véli, hogy nem megfelelően reagáltunk, vagy nem ért egyet az adatvédelmi eljárásainkkal, akkor a nemzeti adatvédelmi hatósághoz nyújthat be panaszt.

 • A COOKIE-K HASZNÁLATA

  Cookie-kat használunk a webhelyeink optimalizálására és a webhely forgalmának elemzésére. Bizonyos esetekben, ha előzetesen megszereztük a tájékoztatáson alapuló hozzájárulását, harmadik felek cookie-jait is használhatjuk, nevezetesen közösségi média beépülő moduljait, hogy Ön azonnal megoszthassa a velünk kapcsolatos ötleteit és információit, és saját marketingcéljaink érdekében.

  A cookie-k és a hasonló technológiák (a továbbiakban együttesen „cookie-k”) a számítógépén vagy a mobileszközén tárolt, kis méretű szövegfájlok vagy pixelek. A cookie-kra szükség lehet a webhely böngészésének megkönnyítése és felhasználóbarátabbá tétele érdekében. A harmadik felek cookie-jai adatokat gyűjthetnek a személyes böngészési magatartás elemzéséhez.

  Az alábbi négy kategória egyikébe tartozó cookie-kat használhatunk. A webhelyünkön elhelyezett cookie-szalag megkönnyíti a nem kötelező cookie-kategóriákkal kapcsolatos személyes beállításainak kezelését. A szalagon áttekinthetők az egyes kategóriákon belül használt cookie-k is.

  • Szükséges cookie-k – ezekre a kötelező cookie-kra szükség van ahhoz, hogy a webhelyeink megfelelően működjenek.
  • Működési cookie-k – ezek a cookie-k további funkciókat biztosítanak a webhelyeink számára.
  • Teljesítmény cookie-k – ezek a cookie-k az analitikai szolgáltatásokat támogatják, amelyek segítenek a webhelyeink működőképességének és felhasználói élményének fejlesztésében.
  • Érdeklődési körökkel kapcsolatos cookie-k – ezek a cookie-k személyre szabott tartalom és hirdetés saját és más webhelyeken történő közzétételéhez szükséges információk gyűjtésére használható.

  A Cookie-kkel kapcsolatos további információkat itt olvashat.

 • MÁS WEBHELYEKRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

  A webhelyeink a Wolters Kluwer más webhelyeire vagy harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. Ezek a webhelyek a miénktől eltérő adatvédelmi szabályzatokkal rendelkezhetnek. Nem vagyunk felelősek a más webhelyeken keresztül gyűjtött személyes adatok gyűjtéséért, kezeléséért és közléséért.

  Továbbá nem vagyunk felelősek az ilyen webhelyeken elhelyezett információkért és tartalomért. A más webhelyekre mutató hivatkozások kizárólag kényelmi célokat szolgálnak. Az ilyen webhelyek használatára és azok tartalmának böngészésére az adott webhely saját szabályzatai érvényesek. Kérjük, hogy nézze át azoknak a webhelyeknek az adatvédelmi szabályzatát is, amelyeket a mi webhelyünkön keresztül látogat meg.

  Meghatározott esetekben a Wolters Kluwer további vagy eltérő, a személyes adatainak meghatározott Szolgáltatással kapcsolatos gyűjtését és felhasználását szabályozó adatvédelmi szabályzatokat is az Ön rendelkezésére bocsáthat.

 • ADDITIONAL INFORMATION FOR CALIFORNIA RESIDENTS
  In addition to the information provided in this privacy policy, additional information for California residents can be found here. 
 • HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK

  Ha kérdése lenne személyes adatai felhasználásával kapcsolatban, illetve, ha érvényesíteni szeretné jogait, akkor lépjen velünk kapcsolatba.

  Ha úgy véli, hogy nem megfelelően reagáltunk, vagy nem ért egyet az adatvédelmi eljárásainkkal, akkor a nemzeti adatvédelmi hatósághoz nyújthat be panaszt.

  Egy kérésére válaszolva szükség esetén kérhetjük, hogy igazolja a személyazonosságát, és olyan adatokat kérhetünk Öntől, amelyek alapján jobban megérthetjük a kérését. Ha a kérését, akár részben, akár egészében elutasítjuk, magyarázattal fogunk szolgálni.

 • A SZABÁLYZAT FRISSÍTÉSEI

  A jelen adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzatot vagy bármely más adatvédelmi nyilatkozat időről időre frissíthetjük. A jelen adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzat módosítása esetén az adatvédelmi nyilatkozat dátumát módosítjuk. A jelenlegi változat 2020. június 1-től lép hatályba.

  Verzió: 1.0