BEVEZETŐ

A Wolters Kluwer N.V. és különböző kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban bármely többes szám első személyben ragozott alak is ebben az értelemben szerepel) tájékoztatja Önt a személyes adatainak kezeléséről. Ebben a Karrier Adatvédelmi és cookie-ra vonatkozó szabályzatban az általános Adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzaton kívül elmagyarázzuk, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, használunk fel és teszünk közzé.

Személyes adatnak minősül az adott információ alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható magánszemélyre vonatkozó bármely információ. Ilyen információk lehetnek például a nevek, az elérhetőségek, az (online) azonosító adatok, az online azonosítók vagy az adott magánszemély más egyedi jellemzői.

A jelen Szabályzat a Wolters Kluwer N.V. vagy valamelyik kapcsolt vagy leányvállalata által a Wolters Kluwer karrier weboldalakkal (együttesen a „Wolters Kluwer karrier weboldal”) – careers.wolterskluwer.com – kapcsolatban gyűjtött és feldolgozott valamennyi személyes adatra vonatkozik, amikor Ön a Wolters Kluwer karrier weboldal használatával álláspályázatot nyújt be, vagy amikor Önt felvessük a tehetségkutató és felvételi adatbázisunkba az Ön képesítésének megfelelő jövőbeli álláslehetőségek érdekében. Ez a Szabályzat kiegészíti az általános Adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzatot, amely akkor érvényes, amikor Ön meglátogatja weboldalainkat, igénybe veszi a megoldásainkat és egyéb szolgáltatásainkat, beleértve a rendezvényeket is. A jelen Wolters Kluwer Karrier Adatvédelmi és Cookie-ra vonatkozó szabályzat nem vonatkozik az egyénekre, miután elfogadták az állásajánlatot, és állandó vagy ideiglenes alkalmazottként, munkavállalóként vagy vállalkozóként a vállalat alkalmazásában vannak – az ilyen személyek személyes adataira ehelyett a munkavállalói adatvédelmi szabályzataink vonatkoznak.

 • RÓLUNK

  A Wolters Kluwer világszerte számos vállalatból álló, globális szervezet. A Wolters Kluwer vállalatnak megadott vagy általa gyűjtött személyes adatok adatkezelője a Wolters Kluwer N.V., P.O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Hollandia, vagy adott esetben az adott munkaköri leírásban említett kapcsolt vállalkozása vagy leányvállalata, illetve bizonyos körülmények között ezek közösen. A személyes adatok kapcsolódó feldolgozása a Wolters Kluwer N.V. és az érintett kapcsolt vállalkozásai és leányvállalatai közötti közös adatkezelési megállapodás alapján történik. Ezen megállapodás értelmében a Wolters Kluwer N.V. az érintettek számára bármikor lehetővé teszi bármilyen aggály vagy kérdés közzétételét, és/vagy lehetővé teszi, hogy az érintettek személyes adataikkal kapcsolatban gyakorolhassák a hatályos helyi adatvédelmi törvények szerinti jogaikat.

  Ha a személyes adataira vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban szeretné felvenni velünk a kapcsolatot tekintse meg a „HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK” című részt.

 • A GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

  A Wolters Kluwer Karrier weboldalával és a kapcsolódó toborzási folyamatokkal kapcsolatban a következő személyes adatokat gyűjthetjük.

  • Név és elérhetőségek, például vezetéknév és utónév, e-mail-cím, levelezési cím, telefonszám.
  • A Wolters Kluwer Karrier weboldalán a jelölt fiókjának létrehozása és használata során megadott információk, például amikor jelentkezik valamelyik állásajánlatunkra:
   • Szakmai, foglalkoztatási vagy oktatási információk, például a pályázati levélben vagy az önéletrajzban szereplő információk.
   • Személyes készségek, beleértve a nyelvtudást is.
   • Érdeklődési körök vagy releváns weboldalak, amelyeket a jelentkezési folyamat során megadott.
   • Munkavállalói jogállás, munkavállalási engedély vagy egyéb, az adott országban való munkavállaláshoz szükséges támogatás.
   • Foglalkoztatás előtti szűrési információk, pl. háttérellenőrzések eredményei, képesítések és referenciák ellenőrzése, hivatalos személyazonosító igazolványok és bizonyos személyes adatok a velünk megosztott közösségi média fiókjából. 
   • Fiók hitelesítő adatai, például jelszavak és más biztonsági információk a hitelesítéshez és a hozzáféréshez.
   • A személyes adatok egyéb különleges kategóriái, mint például a nem, faj, etnikai hovatartozás, egészségügyi és fogyatékossági adatok, valamint a kereskedelmi szervezetek adatai, amennyiben ezeket a helyi joghatóság törvényileg előírja vagy engedélyezi. 
   • A tehetségkutató és felvételi adatbázisunkba való felvételével kapcsolatos információk, ha kéri, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot a jövőbeni munkalehetőségek kapcsán:
    • Szakmai tapasztalattal kapcsolatos információk.
    • Érdeklődési körök a jövőbeli munkalehetőségekkel kapcsolatban. 
   • Fogyatékossági segítségnyújtással kapcsolatos információk, például a jelentkezés kitöltésének megkönnyítése érdekében, vagy ha Önnek az interjún való részvételhez akadálymentességre van szüksége.
   • Használati információk, például viselkedési információk arról, hogy Ön hogyan navigál a Wolters Kluwer Karrier weboldalán, beleértve a webes csevegési kommunikációt is. 
   • Számítógéppel, eszközzel és a kapcsolattal összefüggő adatok, például IP-cím, böngésző típusa és verziója és tartózkodási hely.
 • A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE

  Mi és harmadik fél szolgáltatóink a következő forrásból gyűjthetnek személyes adatokat:

  • Közvetlen interakciók, például amikor használja a Wolters Kluwer Karrier weboldalát, vagy velünk kommunikál a potenciális foglalkoztatással kapcsolatban, beleértve a webes csevegési funkcióinkat is.
  • Az „Akadálymentesség biztosításának kérelme”, például amikor Ön kapcsolatba lép velünk, hogy segítséget kapjon a pályázatának kitöltéséhez szükséges akadálymentesítéshez, vagy ha egy állásinterjún akadálymentességre van szüksége.
  • Harmadik féltől származó adatok, például harmadik fél webhelyein található információk vagy más, Ön által nyilvánosan elérhetővé tett információk, illetve harmadik fél forrásai által szolgáltatott információk, többek között kormányzati szervek, háttérellenőrzési szolgáltatók, adat viszonteladók és közösségi média szolgáltatók. Felhívjuk figyelmét, hogy ha úgy dönt, hogy a Wolters Kluwer Karrier weboldalon történő személyre szabott állásajánlatokra történő regisztráció során összekapcsolja nyilvános közösségi médiaprofiljait, akkor meg kell osztania velünk a közösségi média fiókjából származó bizonyos személyes adatait, például a nevét, e-mail-címét, készségeit és bármely más olyan információt, amelyet a közösségi média fiókjának összekapcsolásakor elérhetővé tesz.
  • Automata nyomkövető technológiák, például a Wolters Kluwer Karrier webhellyel való interakciójára vonatkozó, különféle technológiák felhasználásával, például cookie-k, webnaplók, adatgyűjtők és internetes tagek által automatikusan gyűjtött információk.
 • A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA

  A Wolters Kluwer Karrier weboldallal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat a munkaerő-felvételhez vagy egyéb olyan célokra használjuk fel, amelyekhez azokat gyűjtöttük, és kizárólag törvényes vagy egyéb jogszerű célokra használhatjuk fel őket. Célok, melyek érdekében feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait:

  • A Wolters Kluwer vállalatnál történő toborzás és a potenciális álláskeresési alkalmasságának értékelése;
  • Profilok egyeztetése (jövőbeli) állásajánlatainkhoz, például miután Ön jelentkezett egy állásajánlatra, vagy ha Önt felvesszük a tehetségkutató és felvételi adatbázisba annak érdekében, hogy a jövőbeli állásajánlatokkal kapcsolatban felvegyük Önnel a kapcsolatot;
  • Szűrések és interjúk lebonyolítása;
  • Munkaszerződés felajánlása;
  • A törvényeknek, szabályozásoknak és szerződéses kötelezettségeinknek való megfelelés.
  • Toborzási folyamatunk és a Wolters Kluwer Karrier weboldalának javítása, például felmérésekben való részvételre való felkérés vagy a weboldal forgalmának elemzése weboldalaink optimalizálása érdekében, illetve hasonló állásajánlatok személyre szabott javaslatainak generálása. 

  Az Ön személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó egyik fő alapelv az adatkezelés törvényessége – a következő adatfeldolgozási jogalapokat alkalmazzuk:

  • az adatkezelés egy szerződés teljesítéséhez vagy egy szerződés megkötése előtti teendőkhöz szükséges – például egy állásajánlat megtételére;
  • az adatkezelésre jogos érdekeink miatt van szükség – például a toborzási folyamatunk minőségének javítására;
  • az adatkezelés olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely ránk vonatkozik, vagy amely egyébként az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint jogszerű – például egy álláskereső személyazonosságának ellenőrzése;
  • az Ön hozzájárulásával – például, ha szeretné, hogy felvegyük Önt a tehetségkutató és felvételi adatbázisba, hogy a jövőbeni állásajánlatokkal kapcsolatban felvehessük Önnel a kapcsolatot.
 • A SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA MÁSOKKAL

  Ahhoz, hogy a működtessük a Wolters Kluwer Karrier weboldalt , és fejleszteni tudjuk vállalatunk működését, bizonyos adatokat megoszthatunk a vállalaton belül és egyes harmadik felekkel. Bizonyos törvényi és jogi kötelezettségek is lehetnek, amelyekről jóhiszeműen úgy véljük, előírják számunkra, hogy közöljük másokkal az Ön személyes adatait. Többek között a következő felekkel oszthatjuk meg az adatait:

  • a Wolters Kluwer más kapcsolt vállalkozása vagy leányvállalatai, például a Wolters Kluwer Karrier weboldal és a kapcsolódó toborzási folyamatok támogatására szolgáló technológia biztosítása;
  • szolgáltatóink, például a Wolters Kluwer Karrier weboldalának és a kapcsolódó toborzási folyamatoknak a kezeléséhez vagy tárhelyszolgáltatásához és/vagy annak alapjául szolgáló technológiához. Szolgáltatóink közé tartozik például az a szolgáltató, amely az Ön adatainak tárolását végzi, amikor Ön jelentkezik az állásajánlatainkra, valamint a szolgáltató, amely az Ön adatait tárolja, amikor Önt fel kívánjuk venni a tehetségkutató és felvételi adatbázisunkba a jövőbeni állásajánlatainkhoz.

  Amikor a vállalaton belül vagy harmadik felekkel osztunk meg adatokat más országokban, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő garanciákkal védjük az adatokat, ideértve adott esetben az uniós szerződési mintafeltételeket is. Az alkalmazandó jogszabályok előírják, hogy a harmadik felek megfelelő garanciákkal védjék a személyes adatokat, és csak azokhoz a személyes adatokhoz férhessenek hozzá, amelyek a rájuk bízott feladatok ellátásához szükségesek.

 • A SZEMÉLYES ADATOK ŐRZÉSÉNEK IDŐTARTAMA

  Az Ön személyes adatait a kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben kezeljük az adatgyűjtés céljának eléréséhez szükséges ideig, adatmegőrzési szabályzatainknak és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően. Ha nincs többé szükségünk az Ön személyes adataira, minden ésszerű lépést megteszünk, hogy eltávolítsuk azokat a rendszereinkből és a nyilvántartásainkból, vagy megfelelően anonimizáljuk azokat, hogy Ön többé ne legyen azonosítható azok alapján.

 • A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

  Az adatainak védelme érdekében szabályzatokat és minimálisan elvárt normákat tartalmazó, az egész vállalatot átfogó, belső keretrendszert állítottunk fel. Ezenkívül a munkavállalóink, az üzleti partnereink, a szolgáltatóink és a harmadik fél szolgáltatók számára a hozzáférést a feladataik ellátásához szükséges mértékre korlátozzuk. A jogszabályokkal összhangban megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket (szabályzatok és eljárások, informatikai biztonság és egyebek) vezettünk be az Ön személyes adatai és azok kezelése bizalmas jellegének és integritásának biztosítása érdekében.

 • AZ ÖN JOGAI

  Globális szervezetként különböző joghatóságoknak alávetve működünk, amelyek különböző kötelezettségekkel rendelkeznek, és amelyek különböző szintű védelmet biztosítanak az egyéneknek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban. Tiszteletben tartjuk az alkalmazandó jogszabályok által Önnek biztosított jogokat. Ön a következő jogokkal rendelkezhet a helyi adatvédelmi jogszabályok, ideértve adott esetben az európai adatvédelmi jogszabályokat is, által meghatározott mértékben:

  • Hozzáférési jog („a személyes adatok áttekintése”): joga van áttekinteni az általunk kezelt személyes adatait.
  • Helyesbítéshez való jog („a személyes adatok helyesbítése”): ha a személyes adatai pontatlanok vagy nem teljesek, joga van kérni tőlünk a személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését.
  • Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben joga van kérni, hogy töröljük a személyes adatait. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy nem áll módunkban elfogadni a kérését, amikor például az adatkezelés törvényi kötelezettségnek való megfelelés érdekében, vagy ha szerződés teljesítése miatt szükséges.
  • Adathordozhatósághoz való jog („a személyes adatok továbbítása”): joga van kérni a személyes adatainak továbbítását közvetlenül az Ön számára. Ez bizonyos személyes adatokra vonatkozik, ha azokat automatizált módon és az Ön hozzájárulásával vagy a velünk kötött szerződés alapján dolgozzák fel. A kérésére, ha az technikailag kivitelezhető, az Ön személyes adatait az Ön által választott harmadik félnek is továbbítjuk.
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog: jog van kérni tőlünk a birokunkban lévő személyes adatai kezelésének korlátozását vagy beszüntetését egy bizonyos időre vagy korlátlanul. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy nem áll módunkban elfogadni a kérését, például ha az adatokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy fontos közérdekből van szükség, az adatkezelés törvényi kötelezettségnek való megfelelés érdekében szükséges, vagy ha bizonyítani tudjuk kényszerítő erejű jogszerű okok fennállását.
  • Tiltakozáshoz való jog: joga van tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozás okának kapcsolódnia kell a saját helyzetéhez és jogos érdek feltételén alapuló adatkezeléshez. Amennyiben nem tudjuk bizonyítani kényszerítő erejű okok fennállását, nem kezeljük tovább a személyes adatait. Bizonyos körülmények között feltétel nélküli joga van a tiltakozáshoz; például közvetlen üzletszerzésre irányuló tevékenységekhez kapcsolódóan.
  • A hozzájárulás visszavonása: Joga van bármikor visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását; például, ha hozzájárult ahhoz, hogy folyamatosan tájékoztassuk álláslehetőségeinkről, Önnek jogában áll bármikor visszavonni ezt a hozzájárulást A hozzájárulás visszavonása nem érinti személyes adatainak visszavonás előtti feldolgozásának jogszerűségét.

  Ha (adott esetben) élni szeretne a jogaival és/vagy bármilyen kérdése merül fel a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, tekintse meg a „HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK” című részt.

  Ha úgy véli, hogy nem megfelelően reagáltunk, vagy nem ért egyet az adatvédelmi eljárásainkkal, akkor Ön az alkalmazandó jogtól függően jogosult a helyi Adatvédelmi hatósághoz panaszt benyújtani.

 • A COOKIE-K HASZNÁLATA

  Cookie-kat használunk a webhelyeink optimalizálására és a webhely forgalmának elemzésére. Bizonyos esetekben, ha előzetesen megszereztük a tájékoztatáson alapuló hozzájárulását, harmadik felek cookie-jait is használhatjuk, nevezetesen közösségi média beépülő moduljait, hogy Ön azonnal megoszthassa a velünk kapcsolatos ötleteit és információit, és saját toborzási céljaink érdekében.

  A cookie-k és a hasonló technológiák (a továbbiakban együttesen „cookie-k”) a számítógépén vagy a mobileszközén tárolt, kis méretű szövegfájlok vagy pixelek. A cookie-kra szükség lehet a webhely böngészésének megkönnyítése és felhasználóbarátabbá tétele érdekében. A harmadik féltől származó cookie-k információkat gyűjthetnek a személyes böngészési viselkedés elemzése céljából.

  Az alábbi négy kategória egyikébe tartozó cookie-kat használhatunk. A webhelyünkön elhelyezett cookie-szalag megkönnyíti a nem kötelező cookie-kategóriákkal kapcsolatos személyes beállításainak kezelését. A szalagon áttekinthetők az egyes kategóriákon belül használt cookie-k is.

  • Elengedhetetlenül szükséges cookie-k – Ezek a kötelező cookie-k a weboldalaink megfelelő működéséhez szükségesek.
  • Funkcionális cookie-k – Ezek a cookie-k további funkciókat biztosítanak a weboldalaink számára.
  • Teljesítmény cookie-k – Ezek a cookie-k az analitikai szolgáltatásokat támogatják, amelyek segítenek a webhelyeink működőképességének és felhasználói élményének fejlesztésében.
  • Hirdetésekkel kapcsolatos cookie-k – Ezek a cookie-k személyre szabott tartalom és hirdetés saját és más webhelyeken történő közzétételéhez szükséges információk gyűjtésére használható.

  A Wolters Kluwer Karrier weboldalán használt cookie-król további információkat itt talál. Az alábbi gombra kattintva bármikor megváltoztathatja a cookie-kkal kapcsolatos hozzájárulási beállításait.

 • MÁS WEBHELYEKRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

  A webhelyeink a Wolters Kluwer más webhelyeire vagy harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. Ezek a webhelyek a miénktől eltérő adatvédelmi szabályzatokkal és cookie-val rendelkezhetnek. Nem vagyunk felelősek az ilyen webhelyeken keresztül gyűjtött személyes adatok gyűjtéséért, kezeléséért és közléséért. 

  Továbbá nem vagyunk felelősek az ilyen webhelyeken elhelyezett információkért és tartalomért. A más webhelyekre mutató hivatkozások kizárólag kényelmi célokat szolgálnak. Az ilyen webhelyek használatára és azok tartalmának böngészésére az adott webhely saját szabályzatai érvényesek. Kérjük, hogy nézze át azoknak a webhelyeknek az adatvédelmi szabályzatát is, amelyeket a Wolters Kluwer Karrier webhelyünkön keresztül látogat meg. 

  Meghatározott esetekben a Wolters Kluwer további vagy eltérő személyes adatainak meghatározott Szolgáltatással kapcsolatos gyűjtését és felhasználását szabályozó adatvédelmi szabályzatokat is az Ön rendelkezésére bocsáthat. 

 • TOVÁBBI INFORMÁCIÓK KALIFORNIA LAKOSAI SZÁMÁRA
  A jelen adatvédelmi irányelvben szereplő információk mellett Kalifornia lakosai számára itt találhatók további információk. 
 • TOVÁBBI INFORMÁCIÓK QUÉBECI ÉS KANADAI LAKOSOK SZÁMÁRA
  A jelen adatvédelmi szabályzatban megadott információkon kívül a québeci és kanadai lakosok számára további információk itt találhatók.  
 • HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK
  Ha bármilyen kérdése merül fel a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, vagy ha élni szeretne valamely jogával, akkor lépjen velünk kapcsolatba a [email protected] e-mail-címen. Ha úgy véli, hogy nem megfelelően reagáltunk, vagy nem ért egyet az adatvédelmi eljárásainkkal, akkor Ön az alkalmazandó jogtól függően jogosult a helyi Adatvédelmi hatósághoz panaszt benyújtani. Egy kérésére válaszolva szükség esetén kérhetjük, hogy igazolja a személyazonosságát, és olyan adatokat kérhetünk Öntől, amelyek alapján jobban megérthetjük a kérését. Ha a kérését, akár részben, akár egészében elutasítjuk, magyarázattal fogunk szolgálni.
 • A SZABÁLYZAT FRISSÍTÉSEI

  A jelen adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzatot vagy bármely más adatvédelmi nyilatkozat időről időre frissíthetjük. A jelen adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzat módosítása esetén az adatvédelmi nyilatkozat dátumát módosítjuk. A jelenlegi verzió 2023. novemberétől hatályos.

  1.2 verzió, 2023.