Inleiding

Wolters Kluwer (‘we', ‘wij’ of ‘ons’) wil u graag op de hoogte brengen van de manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken. In dit Privacy- & cookiebeleid leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

Met persoonlijke gegevens bedoelen we alle informatie die betrekking heeft op een individu die direct of indirect op basis van deze informatie kan worden geïdentificeerd. Ze bestaat mogelijk uit informatie zoals de naam, contactgegevens, (online) identificatiegegevens, online aanduidingen of andere specifieke kenmerken van dit individu.

In dit Privacy- & cookiebeleid leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Deze kennisgeving is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Wolters Kluwer N.V. of een van haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen in verband met Wolters Kluwer-carrièrewebsites (gezamenlijk de "Wolters Kluwer-carrièrewebsite"). Dit Privacy & Cookiebeleid is niet van toepassing op personen als deze in dienst zijn als vaste of tijdelijke medewerkers, werknemers of contractanten - persoonlijke gegevens van dergelijke personen worden in plaats daarvan geregeld door onze privacyverklaringen voor werknemers, zoals van toepassing.