INLEIDING

Wolters Kluwer ("wij" of "ons") wil u informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken. In dit Privacy & Cookiebeleid leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens over een persoon die direct of indirect op basis van die gegevens kunnen worden geïdentificeerd. Dit kan informatie omvatten zoals namen, contactgegevens, (online) identificatiegegevens, online identificatiemiddelen of andere specifieke kenmerken van die persoon.

In dit Privacy & Cookiebeleid leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Deze kennisgeving is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Wolters Kluwer N.V. of een van haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen in verband met Wolters Kluwer-carrièrewebsites (gezamenlijk de "Wolters Kluwer-carrièrewebsite"). Dit Privacy & Cookiebeleid is niet van toepassing op personen als deze in dienst zijn als vaste of tijdelijke medewerkers, werknemers of contractanten - persoonlijke gegevens van dergelijke personen worden in plaats daarvan geregeld door onze privacyverklaringen voor werknemers, zoals van toepassing.