WPROWADZENIE

Wolters Kluwer (odniesienia w pierwszej osobie liczby mnogiej) pragnie poinformować Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności i plików cookies wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy.

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio na ich podstawie. Danymi osobowymi mogą być takie informacje, jak nazwiska, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne (w sieci), identyfikatory online lub inne cechy charakterystyczne dla danej osoby fizycznej.

W niniejszej Polityce prywatności i plików cookies wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy. Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Wolters Kluwer N.V. oraz przez podmioty zależne lub stowarzyszone z Wolters Kluwer N.V., w związku ze stronami internetowymi dotyczącymi pracy w Wolters Kluwer (zwanymi łącznie „stroną internetową Praca w Wolters Kluwer”). Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie nie ma zastosowania do osób zatrudnionych jako pracownicy stali lub tymczasowi, pracowników kontraktowych oraz do kontrahentów, w przypadku których to osób dane osobowe podlegają odnośnej polityce prywatności pracowników.