WPROWADZENIE

Wolters Kluwer N.V. wraz ze swoimi licznymi jednostkami stowarzyszonymi (łącznie „Wolters Kluwer” lub odniesienia w pierwszej osobie liczby mnogiej: „my”, „nas”, „nasze”) pragnie poinformować Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności i plików cookie dotyczącej strony Careers wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy. Jest to dodatek do ogólnej Polityki prywatności i Plików cookie. Jeżeli mieszkają Państwo w Kalifornii, Quebecu lub innej części Kanady, poniżej znajdą Państwo informacje odnoszące się bezpośrednio do Państwa lokalizacji.

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio na ich podstawie. Danymi osobowymi mogą być takie informacje jak nazwiska, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne (w sieci), identyfikatory online lub inne cechy charakterystyczne dla danej osoby fizycznej.

Niniejsza informacja dotyczy wszystkich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Wolters Kluwer N.V. lub jeden z jej podmiotów stowarzyszonych lub zależnych w związku ze stronami internetowymi Wolters Kluwer Careers (zwanymi łącznie „stronami internetowymi Wolters Kluwer Careers”) – careers.wolterskluwer.com, w przypadku ubiegania się o wakat jako kandydat do pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej Wolters Kluwer Careers lub w przypadku zainteresowania dodaniem do naszej puli talentów i pozyskiwania wszelkich przyszłych ofert pracy, które mogą odpowiadać Państwa kwalifikacjom. Niniejsza informacja stanowi uzupełnienie ogólnej informacji o prywatności i plikach cookie, która ma zastosowanie podczas odwiedzania naszych stron internetowych, rozwiązań i innych usług, w tym wydarzeń. Niniejsza Polityka prywatności i Plików cookie Wolters Kluwer Careers nie ma zastosowania do osób, które przyjęły ofertę pracy i zostały zatrudnione jako stali lub tymczasowi pracownicy, robotnicy lub wykonawcy – dane osobowe takich osób podlegają naszym informacjom o ochronie prywatności pracowników, stosownie do przypadku.

 • O NAS

  Wolters Kluwer to globalna organizacja obejmująca wiele spółek na całym świecie. Administratorem danych osobowych przekazywanych lub gromadzonych przez Wolters Kluwer jest Wolters Kluwer N.V., P.O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Holandia bądź jej podmiot stowarzyszony lub zależny wymieniony w opisie konkretnego stanowiska, a w pewnych okolicznościach wspólnie z jednym z jej podmiotów stowarzyszonych lub zależnych. Związane z tym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi zawartej między spółką Wolters Kluwer N.V. a jej odpowiednią jednostką stowarzyszoną lub zależną. Zgodnie z tą umową spółka Wolters Kluwer N.V. będzie zawsze dostępna dla osób, których dane dotyczą, w celu rozwiązania wszelkich wątpliwości lub pytań lub umożliwienia im skorzystania z przysługujących im praw wynikających z lokalnych przepisów o ochronie danych osobowych.

  W przypadku pytań związanych z Państwa danymi osobowymi, w tym dotyczących tożsamości konkretnych administratorów danych, którzy przetwarzali Państwa dane osobowe na podstawie niniejszej polityki prywatności, prosimy przejść do sekcji „KONTAKT” poniżej.

 • JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

  W związku ze stroną internetową Wolters Kluwer Careers i powiązanymi procesami rekrutacyjnymi możemy gromadzić następujące dane osobowe.

  • Personalia, takie jak imię i nazwisko, oraz informacje kontaktowe takie jak adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu.
  • Informacje podane podczas tworzenia i korzystania z konta kandydata na stronie internetowej Wolters Kluwer Careers, na przykład podczas aplikowania na jedną z naszych ofert pracy:
   • Informacje zawodowe, dotyczące zatrudnienia lub wykształcenia, takie jak informacje zawarte w liście motywacyjnym lub CV.
   • Umiejętności kandydata, w tym znajomość języków obcych.
   • Obszary zainteresowań lub odpowiednie strony internetowe podane przez kandydata podczas procesu aplikacyjnego.
   • Status prawa do pracy, pozwolenie na pracę lub inne wymagane dokumenty uprawniające do pracy w danym kraju.
   • Informacje sprawdzające przed zatrudnieniem, np. wyniki kontroli przeszłości, weryfikacja kwalifikacji i referencji, oficjalne dokumenty tożsamości i niektóre dane osobowe z udostępnionego nam konta w mediach społecznościowych. 
   • Dane uwierzytelniające konta, takie jak hasła i inne informacje zabezpieczające wykorzystywane do celów uwierzytelniania i uzyskiwania dostępu.
   • Inne szczególne kategorie danych osobowych, takie jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, dane dotyczące zdrowia i niepełnosprawności oraz dane organizacji handlowych, o ile jest to prawnie wymagane lub dozwolone w lokalnej jurysdykcji. 
   • Informacje związane z dodaniem kandydata do naszej puli talentów i pozyskiwaniem pracowników, gdy kandydat jest zainteresowany kontaktem w sprawie przyszłych ofert pracy:
    • Informacje o doświadczeniu zawodowym.
    • Obszary zainteresowania przyszłymi ofertami pracy. 
   • Informacje dotyczące pomocy dla osób niepełnosprawnych, na przykład w celu ułatwienia wypełnienia wniosku lub w przypadku konieczności zapewnienia udogodnień podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
   • Informacje o aktywności, takie jak informacje na temat Państwa działań w ramach poruszania się po naszej stronie internetowej Wolters Kluwer Careers, włącznie z komunikacją za pośrednictwem czatu internetowego. 
   • Informacje na temat komputera i innych urządzeń oraz informacje o połączeniu, takie jak adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki oraz lokalizacja.
   • Wszelkie inne informacje udostępnione przez Państwa za pośrednictwem naszej strony Wolters Kluwer Careers lub w inny sposób podczas procesu zatrudniania lub weryfikacji zatrudnienia.
 • W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE

  My i nasi zewnętrzni dostawcy możemy zbierać dane osobowe z następujących źródeł:

  • Bezpośrednie interakcje, na przykład wtedy, gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej Wolters Kluwer Careers, włącznie z funkcją czatu internetowego.
  • Konto kandydata w witrynie Wolters Kluwer Careers, na przykład podczas tworzenia lub korzystania z konta, podczas ubiegania się o jedną z naszych ofert pracy lub podczas dodawania do puli talentów i pozyskiwania przyszłych ofert pracy.
  • „Wniosek o udogodnienia dla osób niepełnosprawnych”, na przykład, gdy kandydat zwraca się o pomoc w dostosowaniu się do potrzeb osoby niepełnosprawnej w celu wypełnienia wniosku lub gdy potrzebuje udogodnień podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Dane od stron trzecich, takie jak informacje ze stron internetowych stron trzecich lub inne informacje, które udostępnili Państwo do publicznego wglądu, lub informacje dostarczone przez strony trzecie, w tym między innymi przez rząd, dostawców usług weryfikacji danych historycznych, odsprzedawców danych i dostawców mediów społecznościowych. Należy pamiętać, że jeśli zdecydują się Państwo na połączenie swoich publicznych profili w mediach społecznościowych po zarejestrowaniu się w celu uzyskania spersonalizowanych rekomendacji zawodowych na stronie internetowej Wolters Kluwer Careers, udostępnią nam Państwo pewne dane osobowe ze swojego konta w mediach społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, umiejętności i wszelkie inne informacje, które zdecydują się Państwo udostępnić podczas łączenia swojego konta w mediach społecznościowych.
  • Technologie zautomatyzowanego śledzenia, z których pozyskujemy takie dane jak automatycznie zebrane informacje na temat Państwa interakcji z naszą stroną internetową Wolters Kluwer Careers, za pomocą rozmaitych technologii, takich jak pliki cookie, logi i sygnalizatory WWW oraz znaczniki internetowe.
 • W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

  Dane osobowe gromadzone w związku z naszą stroną internetową Wolters Kluwer Careers są wykorzystywane do celów rekrutacyjnych lub innych celów, dla których zostały zgromadzone, i mogą być dalej wykorzystywane wyłącznie do celów ustawowych lub innych uzasadnionych celów. Cele, w jakich Wolters Kluwer może przetwarzać Państwa dane osobowe:

  • Rekrutacja i ocena przydatności zatrudnienia potencjalnego kandydata w Wolters Kluwer;
  • Dopasowywanie profili do naszych (przyszłych) ofert pracy, na przykład po złożeniu przez Państwa podania o pracę lub jeśli zostaną Państwo dodani do puli talentów i osób do pozyskania w celu skontaktowania się z Państwem w sprawie przyszłych ofert pracy;
  • Przeprowadzanie weryfikacji i rozmów kwalifikacyjnych;
  • Oferowanie umowy o pracę;
  • Przestrzeganie przepisów prawa, regulacji i naszych zobowiązań umownych.
  • Udoskonalanie naszego procesu rekrutacji i strony internetowej Wolters Kluwer Careers, np. zapraszanie do udziału w ankietach lub analizowanie ruchu na stronach internetowych w celu optymalizacji naszych stron internetowych lub generowania spersonalizowanych sugestii dotyczących podobnych ofert pracy. 

  Zgodność przetwarzania z prawem to jedna z podstawowych zasad przetwarzania Państwa danych osobowych – przetwarzamy je w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia odpowiednich kroków przed zawarciem umowy – na przykład w celu złożenia oferty zatrudnienia;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami – na przykład do poprawy jakości naszego procesu rekrutacji;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub jest w inny sposób zgodne z prawem na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych – na przykład w celu weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej się o pracę;
  • za Państwa zgodą – na przykład, jeśli chcą Państwo, abyśmy dodali Państwa do puli talentów i osób do pozyskania w celu skontaktowania się z Państwem w przyszłości w sprawie wszelkich przyszłych ofert pracy.
 • UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

  W celu obsługi strony internetowej Wolters Kluwer Careers i wspierania rozwoju naszego przedsiębiorstwa możemy udostępniać określone informacje odbiorcom wewnątrz firmy lub wybranym stronom trzecim. Może ponadto istnieć określony obowiązek ustawowy lub prawny, co do którego w dobrej wierze uważamy, że wymaga od nas ujawnienia Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Możemy udostępniać dane między innymi:

  • Innym podmiotom stowarzyszonym lub zależnym Wolters Kluwer, na przykład dostarczającym technologię wspierającą stronę internetową Wolters Kluwer Careers i powiązane procesy rekrutacyjne;
  • Naszym dostawcom usług, na przykład w celu zarządzania lub hostowania usług i/lub technologii wspierających stronę internetową Wolters Kluwer Careers i powiązane procesy rekrutacyjne. Przykładami naszych usługodawców są usługodawca, z którego usług korzystamy w celu zapisania informacji o Państwu podczas aplikowania na nasze oferty pracy oraz usługodawca, z którego usług korzystamy w celu zapisania informacji o Państwu, gdy chcą Państwo zostać dodani do naszej puli talentów i pozyskiwania przyszłych ofert pracy.
  • Naszym partnerom biznesowym i reklamodawcom np. w przypadku zakupu produktu lub usługi takiego partnera biznesowego lub wyrażenia zainteresowania takim produktem lub taką usługą albo obejrzenia reklamy takiego partnera biznesowego, wejścia z nim w interakcję lub w inny sposób wyrażenia zgody na udostępnianie mu swoich danych osobowych. 
  • Organom administracji rządowej, organom regulacyjnym oraz innym stronom trzecim, w odpowiedzi na wnioski prawne, nakazy sądowe i/lub inne środki wymagane w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.

  Za każdym razem, gdy udostępniamy dane osobowe wewnątrz spółki lub na rzecz stron trzecich w innych państwach, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym obowiązującymi wzorcowymi klauzulami UE lub inne zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych określone w obowiązujących przepisach o ochronie danych, takich jak wiążące reguły korporacyjne, wzajemne umowy lub odstępstwa. Zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa podmioty podlegają obowiązkowi stosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony danych osobowych i mogą uzyskiwać dostęp jedynie do danych osobowych niezbędnych do wykonania określonych zadań.

 • JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełniania przez nas naszych obowiązków, w celu wypełniania obowiązków prawnych oraz przez okres niezbędny do realizacji celów, do których ww. dane zostały zgromadzone, zgodnie z naszą polityką przechowywania danych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Kiedy Państwa informacje przestaną być nam potrzebne, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia ich z naszych systemów i rejestrów lub w celu ich odpowiedniej anonimizacji tak, aby uniemożliwić zidentyfikowanie Państwa na ich podstawie.
 • W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY OCHRONĘ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
  W całym przedsiębiorstwie wdrożyliśmy wewnętrzne rany obejmujące procedury i minimalne normy w celu zachowania bezpieczeństwa Państwa danych. Ponadto nasi pracownicy, partnerzy biznesowi, dostawcy usług i zewnętrzni dostawcy usług mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim wymagają tego ich obowiązki. Ściślej mówiąc – zgodnie z przepisami prawa – stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (polityki i procedury, zabezpieczenia informatyczne i inne), aby zapewnić poufność i integralność Państwa danych osobowych i sposobu, w jaki je przetwarzamy.
 • JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA

  Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo prowadzimy działalność w różnych jurysdykcjach, w których obowiązują różne poziomy ochrony dotyczącej przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Będziemy przestrzegać Państwa praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W zakresie, który zapewniają obowiązujące Państwa lokalne przepisy o ochronie danych, w tym europejskie przepisy o ochronie danych, przysługują Państwu następujące prawa:

  • Prawo dostępu („uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych”) – prawo do uzyskania informacji na temat dotyczących Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.
  • Prawo do sprostowania danych („dokonania korekty Państwa danych osobowych”) – prawo do żądania od nas sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – prawo do żądania od nas usunięcia Państwa danych osobowych w zakresie dozwolonym prawem. W określonych okolicznościach spełnienie Państwa żądania może okazać się dla nas niemożliwe, np. w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub wykonania umowy.
  • Prawo do przenoszenia danych („przekazywania Państwa danych osobowych”) – prawo do żądania od nas bezpośredniego przekazania Państwu dotyczących Państwa danych osobowych. Prawo to ma zastosowanie w odniesieniu do określonych danych osobowych w przypadku, gdy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany i za Państwa zgodą lub na podstawie umowy, którą Państwo z nami zawarli. Na Państwa życzenie i w miarę możliwości technicznych możemy przekazać Państwa dane osobowe wybranej przez Państwa stronie trzeciej.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo do żądania od nas ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, które są przez nas przechowywane przez określony czas lub przez czas nieograniczony. W określonych okolicznościach spełnienie Państwa żądania może okazać się dla nas niemożliwe, np. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub gdy możemy wykazać istnienie innej prawnie uzasadnionej podstawy.
  • Prawo do sprzeciwu – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przyczyny sprzeciwu powinny odnosić się do Państwa indywidualnej sytuacji i przetwarzania w oparciu o warunek w postaci prawnie uzasadnionej podstawy prawnej. W ww. przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie istotnych przyczyn uzasadniających dalsze ich przetwarzanie. W określonych przypadkach mają Państwo bezwarunkowe prawo do sprzeciwu, na przykład w kontekście marketingu bezpośredniego.
  • Wycofanie zgody – prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym czasie; na przykład po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o naszych ofertach pracy mają Państwo prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, które miało miejsce przed takim wycofaniem.

  W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw (w stosownych przypadkach) lub uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o zapoznanie się z sekcją „KONTAKT” poniżej.

  Jeżeli uważają Państwo, że nie reagujemy na Państwa zgłoszenia, lub nie zgadzają się Państwo z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności danych, mają Państwo również prawo – w zależności od obowiązujących przepisów – do wniesienia skargi do Państwa lokalnego organu ds. ochrony danych.

 • WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE ORAZ REKLAMY DOSTOSOWANE DO ZAINTERESOWAŃ

  Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym. Technologie podobne do plików cookie to między innymi piksele, sygnalizatory, znaczniki, zagnieżdżone skrypty, wtyczki społecznościowe lub inne znaczniki itp. Technologie śledzenia są często wykorzystywane w połączeniu z plikami cookie, ale mogą być przechowywane w inny sposób. 

  Używamy plików cookie oraz innych, podobnych technologii śledzenia (łącznie zwanych „Plikami cookie”) z kilku różnych powodów, w tym w celu optymalizacji działania naszych stron internetowych, ułatwienia przeglądania stron internetowych oraz analizowania ruchu internetowego. Pliki cookie mogą gromadzić informacje, aby analizować indywidualne zachowanie związane z wyszukiwaniem, zapamiętywać użytkowników oraz ich preferencje oraz dostarczać i mierzyć skuteczność reklam (w tym reklam dostosowanych do zainteresowań). Możemy wykorzystywać Pliki cookie z jednej z czterech kategorii przedstawionych poniżej.

  • Niezbędne pliki cookie – to pliki niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony internetowej. Zazwyczaj są one ustawiane w odpowiedzi na Państwa działania stanowiące prośby o usługi, takie jak określanie ustawień prywatności, logowanie się i wypełnianie formularzy. Możliwe jest ustawienie przeglądarki tak, aby je blokowała lub ostrzegała Państwa o nich, jednak może to wpłynąć na poprawne funkcjonowanie (części) strony internetowej.
  • Funkcjonalne pliki cookie – dzięki tym plikom cookie strona może oferować ulepszoną funkcjonalność, jakość korzystania i personalizację. Mogą być ustawione przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, których usługi znajdują się na naszych stronach. Jeżeli wyłączą Państwo obsługę tych plików, to niektóre z tych usług mogą nie działać poprawnie. 
  • Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie dodają dodatkowe funkcje do naszych stron internetowych.
  • Pliki cookie poprawiające wydajność – te pliki cookie stanowią wsparcie usług analitycznych, które pomagają nam udoskonalać funkcje naszej strony i doświadczenia użytkowników.
  • Reklamowe pliki cookie – te pliki cookie mogą być stosowane do zbierania informacji i publikowania spersonalizowanych treści i reklam na naszych i innych stronach internetowych.

  Jeżeli nie chcą Państwo, aby Pliki cookie były przechowywane, mogą Państwo wybrać odpowiednie opcje lub preferencje znajdujące się w ustawieniach większości przeglądarek internetowych.  

  Nasze narzędzie do zarządzania zgodą dotyczącą plików cookie umożliwia ponadto zmianę preferencji dotyczących kategorii Plików cookie (z wyjątkiem tych, które są niezbędne). Narzędzie dostarcza również podsumowanie wszystkich Plików cookie wykorzystywanych w ramach kategorii opisanych powyżej. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Plików cookie i/lub zmienić preferencje zgody na Pliki cookie, proszę odwiedzić centrum preferencji, klikając tutaj. 

  Do naszych własnych celów marketingowych oraz w celu dostarczania reklam (w tym reklam dostosowanych do zainteresowań) wykorzystujemy usługi stron trzecich (w tym Google), a te strony trzecie mogą również wykorzystywać Pliki cookie w tych samych celach oraz w celu śledzenia odwiedzin na naszych oraz innych stronach internetowych. Aby wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie przez Google Plików cookie oraz identyfikatorów urządzeń, można przejść do Ustawień reklam Google lub odwiedzić stronę rezygnacji Google Marketing Platform. Istnieje również możliwość rezygnacji z otrzymywania określonych reklam dostosowanych do zainteresowań na stronie rezygnacji Network Advertising Initiative oraz stronie rezygnacji Digital Advertising Alliance. Nie utrzymujemy ani nie kontrolujemy tych mechanizmów zgód na reklamy, które są dostarczane przez strony trzecie. Co więcej, nie kontrolujemy, które strony trzecie decydują się brać udział w tych mechanizmach. Prosimy pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania reklam dostosowanych do zainteresowań nie oznacza, że nie będą Państwo widzieć na stronach odwiedzanych przez siebie serwisów żadnych reklam, tylko że wyświetlane Państwu reklamy mogą być mniej dostosowane do Państwa zainteresowań.

 • LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

  Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron firmy Wolters Kluwer lub osób trzecich, których polityki prywatności i plików cookie mogą różnić się od naszej. Nie odpowiadamy za zbieranie, przetwarzanie ani ujawnianie danych osobowych zebranych za pośrednictwem innych stron internetowych.

  Ponadto nie odpowiadamy za informacje ani treści zamieszczone na takich stronach. Linki do innych stron podawane są wyłącznie dla wygody. Korzystanie przez Państwa z takich stron i ich przeglądanie podlega ich postanowieniom określonym w ich politykach. Prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności umieszczonymi na takich innych stronach, które mogą Państwo odwiedzić za pośrednictwem naszej strony internetowej Wolters Kluwer Careers.

  W konkretnych wypadkach Wolters Kluwer może przekazać Państwu dodatkowe lub inne polityki prywatności dotyczące tego, w jaki sposób Państwa dane osobowe są zbierane i wykorzystywane przez określoną Usługę.

 • DODATKOWE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW KALIFORNII
  Niezależnie od informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności w tym miejscu można znaleźć dodatkowe informacje dla mieszkańców Kalifornii. 
 • DODATKOWE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW QUEBECU I KANADY
  W przypadkach, w których pozwala na to obowiązujące prawo, możemy przekazywać zgromadzone przez nas dotyczące Państwa informacje osobowe do innych prowincji Kanady, do Stanów Zjednoczonych lub innych jurysdykcji, które mogą nie być uznawane za zapewniające taki sam poziom ochrony prywatności jak Kanada lub jej prowincje, do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności i Plików cookie strony Careers. Aby uzyskać więcej informacji i skontaktować się z odpowiednią osobą odpowiedzialną za przestrzeganie zasad dotyczących prywatności, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
 • KONTAKT
  W przypadku pytań o to, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe lub zamiaru skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]. Jeżeli uważają Państwo, że nie reagujemy na Państwa zgłoszenia, lub nie zgadzają się Państwo z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności danych, mają Państwo również prawo – w zależności od obowiązującego prawa – do wniesienia skargi do Państwa lokalnego organu ds. ochrony danych.W odpowiedzi na Państwa żądanie możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości, jeśli to stosowne, oraz o podanie informacji, które pomogą nam lepiej zrozumieć Państwa żądanie. W przypadku nieuwzględnienia przez nas Państwa żądania podamy powód naszej decyzji.
 • AKTUALIZACJE POLITYKI

  Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności i plików cookie strony Careers i każde inne konkretne oświadczenie dotyczące prywatności. Po wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki prywatności i Plików cookie strony Careers dodamy do niej nową datę. Niniejsza wersja obowiązuje od lutego 2024 r.

  Wersja 1.3, 2024