INLEIDING

Wolters Kluwer N.V. wil u samen met de verschillende aangesloten bedrijven (gezamenlijk “Wolters Kluwer", “wij", “ons” of “onze”) informeren over de manieren waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken. In dit Careers Privacy- & cookiebeleid leggen we naast het algemene Privacy- & cookiebeleid leggen we naast het algemene Privacy- & cookiebeleid uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

Met persoonlijke gegevens bedoelen we alle informatie die betrekking heeft op een individu die direct of indirect op basis van deze informatie kan worden geïdentificeerd. Ze bestaat mogelijk uit informatie zoals de naam, contactgegevens, (online) identificatiegegevens, online aanduidingen of andere specifieke kenmerken van dit individu.

Deze kennisgeving is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt door Wolters Kluwer N.V. of één van haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen in verband met de Careers Websites van Wolters Kluwer (gezamenlijk de “Wolters Kluwer Careers Website”) - careers.wolterskluwer.com, wanneer u solliciteert naar een vacature als sollicitant via onze Wolters Kluwer Careers Website of wanneer u geïnteresseerd bent om te worden toegevoegd aan onze talenten- en acquisitiepool voor toekomstige vacatures die mogelijk aansluiten bij uw kwalificaties. Deze kennisgeving is een aanvulling op het algemene Privacy- & cookiebeleid, dat van toepassing is wanneer u onze websites, oplossingen en andere diensten, waaronder evenementen, bezoekt. Dit Wolters Kluwer Career Privacy- & cookiebeleid is niet van toepassing op personen zodra zij een aanbod voor een baan hebben geaccepteerd en in dienst zijn genomen als vaste of tijdelijke medewerkers, werknemers of contractanten - persoonlijke gegevens van dergelijke personen vallen in plaats daarvan onder onze privacyverklaringen voor medewerkers, zoals van toepassing.

 • WIE ZIJN WE

  Wolters Kluwer is een internationale organisatie die uit vele bedrijven over de hele wereld bestaat. Alle persoonlijke informatie die aan Wolters Kluwer wordt bezorgd of die door Wolters Kluwer wordt verzameld, wordt beheerd door Wolters Kluwer N.V., Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Nederland of haar gelieerde onderneming of dochteronderneming vermeld op een specifieke vacaturebeschrijving, al naar gelang het geval, en onder bepaalde omstandigheden gezamenlijk met één van haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen. De bijbehorende verwerking van persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van een gezamenlijke regeling van Wolters Kluwer N.V. en zijn aangesloten ondernemingen en dochterondernemingen. In het kader van deze regeling zal Wolters Kluwer N.V. altijd beschikbaar zijn voor betrokkenen om eventuele problemen of vragen te behandelen en/of om hen in staat te stellen hun rechten uit te oefenen op grond van hun lokale toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot hun persoonlijke gegevens.

  Indien u vragen over uw persoonlijke gegevens hebt en contact met ons wil opnemen, raadpleegt u hieronder het deel “CONTACT".

 • WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WE

  In verband met de Wolters Kluwer Careers Website en gerelateerde wervingsprocessen kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens verzamelen.

  • Naam en contactgegevens, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer.
  • Gegevens die u verstrekt bij het aanmaken en gebruiken van uw kandidatenaccount op de Wolters Kluwer Careers Website, bijvoorbeeld bij het solliciteren naar één van onze vacatures:
   • Beroeps-, arbeids- of opleidingsgegevens, zoals gegevens in uw sollicitatiebrief of curriculum vitae.
   • Persoonlijke vaardigheden, waaronder uw taalvaardigheden.
   • Interessegebieden of relevante websites die je tijdens de sollicitatieprocedure hebt opgegeven.
   • Recht op werkstatus, werkvergunningen of andere vereiste sponsoring om in het betreffende land te werken.
   • Gegevens over pre-employment screening, zoals resultaten van achtergrondcontroles, verificatie van kwalificaties en referenties, officiële identiteitsbewijzen en bepaalde persoonlijke gegevens van uw sociale media-account die u met ons hebt gedeeld. 
   • Accountgegevens zoals wachtwoorden en andere veiligheidsgegevens voor authenticatie en toegang.
   • Andere speciale categorieën van persoonlijke gegevens, zoals geslacht, ras, etniciteit, gezondheids- en invaliditeitsgegevens en gegevens van handelsorganisaties, voor zover wettelijk vereist of toegestaan in de lokale jurisdictie. 
   • Gegevens met betrekking tot uw toevoeging aan onze talenten- en acquisitiepool wanneer u geïnteresseerd bent om gecontacteerd te worden voor toekomstige vacatures:
    • Gegevens over werkervaring.
    • Interessegebieden voor toekomstige vacatures. 
   • Gegevens over assistentie voor gehandicapten, bijvoorbeeld om u te helpen bij het invullen van uw sollicitatie of als u een accommodatie nodig hebt voor een sollicitatiegesprek.
   • Gebruiksgegevens, zoals gedragsgegevens over hoe u binnen onze Wolters Kluwer Careers-Website navigeert, inclusief eventuele communicatie via de chat op de website. 
   • Gegevens over uw computer, apparaat en verbinding zoals IP-adres, type browser, versie en locatie.
 • HOE VERZAMELEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Wij en onze externe dienstverleners kunnen op de volgende manieren persoonlijke gegevens verzamelen:

  • Directe interacties, zoals wanneer u onze Wolters Kluwer Careers Website gebruikt of met ons communiceert over een mogelijke werkgelegenheid, inclusief via onze chatfuncties op de website.
  • Uw kandidatenaccount op de Wolters Kluwer Careers Website, bijvoorbeeld wanneer u het account aanmaakt of gebruikt, wanneer u solliciteert op één van onze vacatures of wanneer u wordt toegevoegd aan de talenten- en acquisitiepool voor toekomstige vacatures.
  • Het “Verzoek om handicapaanpassing", bijvoorbeeld als u hulp nodig hebt bij het invullen van uw sollicitatie of als u een aanpassing nodig hebt voor een sollicitatiegesprek.
  • Data van derden zoals informatie op websites van derden of andere informatie die u mogelijk openbaar hebt gemaakt, of informatie die door derden aan ons is bezorgd, inclusief maar niet beperkt tot overheidsinstanties, aanbieders van achtergrondcontroles, wederverkopers van gegevens en aanbieders van sociale media. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om uw openbare sociale media-profielen te koppelen bij het aanmelden voor gepersonaliseerde vacature-aanbevelingen op de Wolters Kluwer Careers Website, u bepaalde persoonlijke gegevens van uw sociale media-account met ons deelt, zoals uw naam, e-mailadres, vaardigheden en andere gegevens die u toegankelijk wilt maken voor gebruik wanneer u uw sociale media-account koppelt.
  • Geautomatiseerde trackingtechnologieën zoals informatie die automatisch wordt verzameld over uw interactie met onze Wolters Kluwer Careers Website door gebruik van verschillende technologieën zoals cookies, weblogs en webbakens, en internettags.
 • HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Persoonlijke gegevens die in verband met onze Wolters Kluwer Careers Website worden verzameld, worden alleen gebruikt voor wervings- of andere doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en kunnen verder alleen worden gebruikt voor statutaire of andere legitieme doeleinden. Doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken:

  • Het werven en beoordelen van de geschiktheid van een potentiële sollicitant voor een baan bij Wolters Kluwer;
  • Matching van profielen voor onze (toekomstige) vacatures, bijvoorbeeld nadat u hebt gesolliciteerd op een vacature of als u wordt toegevoegd aan de talent- en acquisitiepool om te worden gecontacteerd voor toekomstige vacatures;
  • Het uitvoeren van screening en sollicitatiegesprekken;
  • Het aanbieden van een arbeidsovereenkomst;
  • Het voldoen aan wet- en regelgeving en onze contractuele verplichtingen.
  • Het verbeteren van ons wervingsproces en de Wolters Kluwer Careers Website, zoals u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes of het analyseren van websiteverkeer om onze websites te optimaliseren of om gepersonaliseerde suggesties voor soortgelijke vacatures te genereren. 

  Een van de belangrijkste principes wanneer we spreken over de verwerking van uw persoonlijke informatie, is de wettelijkheid van de verwerking - wij passen de volgende wettelijke principes toe:

  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om stappen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst - bijvoorbeeld om een werkaanbod te doen;
  • de verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van onze rechtmatige belangen, bijvoorbeeld om de kwaliteit van onze wervingsprocedure; te verbeteren;
  • de verwerking is noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen of die op een andere manier wettelijk is overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, - bijvoorbeeld om de identiteit van een sollicitant te verifiëren;
  • met uw toestemming - bijvoorbeeld als u wilt dat we u toevoegen aan de talenten- en acquisitiepool zodat we in de toekomst contact met u kunnen opnemen voor eventuele toekomstige vacatures.
 • HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Om onze Wolters Kluwer Careers Website te kunnen beheren en onze bedrijfsvoering te bevorderen, kunnen wij bepaalde informatie intern of met geselecteerde derden delen. Er kan ook sprake zijn van een bepaalde statutaire of wettelijke verplichting die te goeder trouw van ons vereist dat we uw persoonlijke gegevens extern openbaar maken. Derden met wie we mogelijk gegevens delen:

  • andere aan Wolters Kluwer gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, bijvoorbeeld voor het leveren van onderliggende technologie ter ondersteuning van de Wolters Kluwer Careers Website en gerelateerde wervingsprocessen;
  • onze dienstverleners, bijvoorbeeld voor het beheren of hosten van diensten en/of onderliggende technologie voor de Wolters Kluwer Careers Website en gerelateerde wervingsprocessen. Voorbeelden van onze dienstverleners zijn de dienstverlener die we gebruiken om uw gegevens op te slaan wanneer u solliciteert op onze vacatures en de dienstverlener die we gebruiken om uw gegevens op te slaan wanneer u wilt worden toegevoegd aan onze talenten- en acquisitiepool voor toekomstige vacatures.

  Telkens wanneer we persoonlijke gegevens intern of met derden in andere landen delen, nemen we geschikte voorzorgsmaatregelen overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, waaronder de Europese modelbepalingen indien van toepassing. Derde partijen zijn onder de toepasselijke wetgeving verplicht om geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen voor de bescherming van persoonlijke gegevens en ze hebben alleen toegang tot persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun specifieke taken.

 • HOELANG HOUDEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJ
  Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in de mate dat dit noodzakelijk is voor het nakomen van onze verplichtingen, en voor de termijn die nodig is om de doeleinden te behalen waarvoor de informatie wordt verzameld, en dit overeenkomstig onze beleidsregels voor gegevensbewaring en de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, zullen we alle redelijke stappen nemen om deze gegevens uit onze systemen en records te verwijderen of om ze anoniem te maken zodat u op basis van deze gegevens niet langer kan worden geïdentificeerd.
 • HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
  We hebben een intern kader van beleidsregels en minimumstandaards voor al onze ondernemingen opgesteld voor de bescherming van uw gegevens. Daarnaast beperken we de toegang tot persoonlijke gegevens voor onze medewerkers, zakenpartners, dienstverleners en externe dienstverleners tot een ‘need-to-know’ basis. Meer specifiek en overeenkomstig de wetgeving, nemen we passende technische en organisatorische maatregelen (beleidsregels en procedures, IT-beveiliging en dergelijke) om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens alsook de manier waarop deze worden verwerkt, te waarborgen.
 • UW RECHTEN

  Als wereldwijde organisatie zijn wij actief in verschillende rechtsgebieden met verschillende verplichtingen en die personen verschillende niveaus van bescherming bieden met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. We respecteren uw rechten onder de toepasselijke wetgeving. Voor zover toegestaan door uw lokale wetten inzake gegevensbescherming, waaronder de Europese gegevensbeschermingswetten, voor zover van toepassing, hebt u de volgende rechten:

  • Recht op toegang (“inzage in uw persoonlijke gegevens”): u hebt het recht op inzage in uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.
  • Recht op rechtzetting (“verbetering van uw persoonlijke gegevens”): indien uw persoonlijke gegevens niet juist of niet volledig zijn, hebt u het recht om ons te vragen om deze te corrigeren of te vervolledigen.
  • Recht op verwijdering (“recht om te worden vergeten”): u hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. In bepaalde omstandigheden kunnen we echter niet op uw verzoek ingaan, bijvoorbeeld indien de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • Recht op gegevensoverdracht (“overdracht van uw persoonlijke gegevens”): u hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor bepaalde persoonlijke gegevens die wij automatisch met uw akkoord of op basis van uw overeenkomst met ons verzamelen. Op uw verzoek, en indien technisch mogelijk, zullen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan een andere door u gekozen partij.
  • Recht op een beperkte verwerking: u hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die we voor een bepaalde of onbepaalde termijn bewaren, te beperken of stoppen. In bepaalde omstandigheden kunnen we echter niet op uw verzoek ingaan, bijvoorbeeld wanneer de gegevens nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang, wanneer de verwerking nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of indien we andere dwingende wettelijke gronden hiervoor kunnen aantonen.
  • Recht op bezwaar: u hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De redenen voor bezwaar moeten betrekking hebben op uw specifieke situatie en een verwerking voor rechtmatige belangen. In dat geval zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we andere dwingende redenen hiervoor kunnen aantonen. In bepaalde omstandigheden hebt u het onvoorwaardelijke recht op bezwaar, bijvoobeeld. in geval van directmarketingactiviteiten.
  • Intrekking van toestemming: het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk ogenblik in te trekken, bijv. indien u ons de toestemming hebt gegeven om u van onze vacatures op de hoogte te houden, hebt u op elk moment het recht om op deze beslissing terug te komen. Intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vóór de intrekking.

  Voor de uitoefening van uw rechten (indien van toepassing) en/of voor eventuele andere vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens raadpleegt u hieronder het deel “CONTACT".

  Indien u vindt dat we niet naar behoren antwoord geven op uw vraag of indien u niet akkoord gaat met onze maatregelen inzake gegevensprivacy, kunt u, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

  .
 • GEBRUIK VAN COOKIES

  We maken gebruik van cookies om onze websites te optimaliseren en websiteverkeer te analyseren. Mits uw uitdrukkelijke, voorafgaandelijke toestemming kunnen we bij gelegenheid cookies van derden gebruiken, vooral plug-ins voor sociale media, zodat u rechtstreeks ideeën en informatie met betrekking tot ons kunt delen voor eigen wervingsdoeleinden.

  Cookies of gelijkaardige technieken (gezamenlijk ‘cookies’ genoemd) zijn kleine tekstbestanden of pixels, die wij op uw computer of draagbare apparaat plaatsen. Cookies zijn mogelijk noodzakelijk om het browsen op een website te vergemakkelijken en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies van derden kunnen informatie verzamelen om persoonlijk surfgedrag te analyseren.

  Wij gebruiken cookies die tot de onderstaande vier categorieën behoren. Via de cookiebanner op onze website beheert u gemakkelijker uw voorkeuren voor niet-verplichte cookiecategorieën. Deze banner geeft u ook een overzicht van alle cookies die binnen deze categorieën worden gebruikt.

  • Strikt noodzakelijke cookies -  deze verplichte cookies zijn noodzakelijk om onze websites goed te laten functioneren.
  • Functionele cookies - deze cookies voegen extra functionaliteit toe aan onze websites.
  • Prestatiecookies - deze cookies ondersteunen onze analysediensten die ons helpen om de functionaliteit van onze websites en de gebruikerservaring te verbeteren.
  • Interessecookies - deze cookies worden gebruikt om inzichten te verzamelen voor de weergave van gepersonaliseerde inhoud en advertenties op onze en andere websites.

  Aanvullende informatie over de cookies die worden gebruikt op de Wolters Kluwer Careers Website vindt u hier. U kunt uw cookie-instemmingsvoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door op de onderstaande knop te klikken.

 • LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

  Onze websites kunnen links naar andere websites van Wolters Kluwer of derden bevatten, die mogelijk een andere privacy- & cookiebeleid dan de onze hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling, verwerking of openbaarmaking van persoonlijke gegevens die via andere websites worden verzameld. 

  Ook zijn we niet verantwoordelijk voor de informatie of inhoud van dergelijke websites. Links naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Uw gebruik en bezoek van deze websites is onderworpen aan de eigen beleidsregels van deze websites. Neem de privacyverklaringen door van andere websites waartoe u via onze Wolters Kluwer Careers Website toegang hebt. 

  Wolters Kluwer kan u bijkomende of verschillende privacyverklaringen bezorgen over de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke service. 

 • AANVULLENDE INFORMATIE VOOR BEWONERS VAN CALIFORNIË
  Naast de informatie die in dit privacybeleid wordt verstrekt, is hier aanvullende informatie voor inwoners van Californië te vinden.
 • AANVULLENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN QUEBEC EN CANADA
  Naast de informatie die in dit privacybeleid wordt verstrekt, is hier aanvullende informatie voor inwoners van Quebec en Canada te vinden.
 • CONTACT

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: [email protected]. Indien u vindt dat we niet naar behoren antwoord geven op uw vraag of indien u niet akkoord gaat met onze maatregelen inzake gegevensprivacy, hebt u ook het recht, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Om uw verzoek te kunnen beantwoorden, vragen we, indien noodzakelijk, om uw identiteit te mogen controleren en om ons informatie te bezorgen waarmee we uw verzoek beter kunnen begrijpen. Indien we niet op uw verzoek, deels of volledig, kunnen ingaan, zullen we de reden hiervoor aan u uitleggen.

 • UPDATES VAN DIT BELEID

  We werken dit Privacy- & cookiebeleid of een andere specifieke privacyverklaring op regelmatige basis bij. Bij eventuele wijzigingen aan dit Privacy- & cookiebeleid voegen we een nieuwe datum aan deze Privacyverklaring toe. Deze versie is van kracht sinds november 2023.

  Versie 1.2, 2023