INLEIDING

Wolters Kluwer N.V. wil u samen met de verschillende aangesloten bedrijven (gezamenlijk “Wolters Kluwer", “wij", “ons” of “onze”) informeren over de manieren waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken. In dit Careers Privacy- & cookiebeleid leggen we naast het algemene Privacy- & cookiebeleid uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Als u in Californië, Quebec of Canada woonachtig bent, kunt u hieronder specifieke informatie vinden die op uw locatie van toepassing is.

Met persoonlijke gegevens bedoelen we alle informatie die betrekking heeft op een individu die direct of indirect op basis van deze informatie kan worden geïdentificeerd. Ze bestaat mogelijk uit informatie zoals de naam, contactgegevens, (online) identificatiegegevens, online aanduidingen of andere specifieke kenmerken van dit individu.

Deze kennisgeving is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt door Wolters Kluwer N.V. of één van haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen in verband met de Careers Websites van Wolters Kluwer (gezamenlijk de “Wolters Kluwer Careers Website”) - careers.wolterskluwer.com, wanneer u solliciteert naar een vacature als sollicitant via onze Wolters Kluwer Careers Website of wanneer u geïnteresseerd bent om te worden toegevoegd aan onze talenten- en acquisitiepool voor toekomstige vacatures die mogelijk aansluiten bij uw kwalificaties. Deze kennisgeving is een aanvulling op het algemene Privacy- & cookiebeleid, dat van toepassing is wanneer u onze websites, oplossingen en andere diensten, waaronder evenementen, bezoekt. Dit Wolters Kluwer Career Privacy- & cookiebeleid is niet van toepassing op personen zodra zij een aanbod voor een baan hebben geaccepteerd en in dienst zijn genomen als vaste of tijdelijke medewerkers, werknemers of contractanten - persoonlijke gegevens van dergelijke personen vallen in plaats daarvan onder onze privacyverklaringen voor medewerkers, zoals van toepassing.

 • WIE ZIJN WE

  Wolters Kluwer is een internationale organisatie die uit vele bedrijven over de hele wereld bestaat. Alle persoonlijke informatie die aan Wolters Kluwer wordt bezorgd of die door Wolters Kluwer wordt verzameld, wordt beheerd door Wolters Kluwer N.V., Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Nederland of haar gelieerde onderneming of dochteronderneming vermeld op een specifieke vacaturebeschrijving, al naar gelang het geval, en onder bepaalde omstandigheden gezamenlijk met één van haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen. De bijbehorende verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gezamenlijke regeling van Wolters Kluwer N.V. en zijn aangesloten bedrijven en dochterondernemingen. In het kader van deze regeling zal Wolters Kluwer N.V. altijd beschikbaar zijn voor betrokkenen om eventuele problemen of vragen te behandelen en/of om hen in staat te stellen hun rechten uit te oefenen op grond van hun lokale toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot hun persoonlijke gegevens.

  Als u contact met ons wilt opnemen in verband met vragen over uw persoonlijke gegevens, inclusief de identiteit van de specifieke gegevensbeheerders die uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt in het kader van dit privacybeleid, verwijzen wij u naar de rubriek ‘CONTACT’ hieronder.

 • WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

  In verband met de Wolters Kluwer Careers Website en gerelateerde wervingsprocessen kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens verzamelen.

  • Naam en contactgegevens, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer.
  • Gegevens die u verstrekt bij het aanmaken en gebruiken van uw kandidatenaccount op de Wolters Kluwer Careers Website, bijvoorbeeld bij het solliciteren naar één van onze vacatures:
   • Beroeps-, arbeids- of opleidingsgegevens, zoals gegevens in uw sollicitatiebrief of curriculum vitae.
   • Persoonlijke vaardigheden, waaronder uw taalvaardigheden.
   • Interessegebieden of relevante websites die je tijdens de sollicitatieprocedure hebt opgegeven.
   • Recht op werkstatus, werkvergunningen of andere vereiste sponsoring om in het betreffende land te werken.
   • Gegevens over pre-employment screening, zoals resultaten van achtergrondcontroles, verificatie van kwalificaties en referenties, officiële identiteitsbewijzen en bepaalde persoonlijke gegevens van uw sociale media-account die u met ons hebt gedeeld. 
   • Accountgegevens zoals wachtwoorden en andere veiligheidsgegevens voor authenticatie en toegang.
   • Andere speciale categorieën van persoonlijke gegevens, zoals geslacht, ras, etniciteit, gezondheids- en invaliditeitsgegevens en gegevens van handelsorganisaties, voor zover wettelijk vereist of toegestaan in de lokale jurisdictie. 
   • Gegevens met betrekking tot uw toevoeging aan onze talenten- en acquisitiepool wanneer u geïnteresseerd bent om gecontacteerd te worden voor toekomstige vacatures:
    • Gegevens over werkervaring.
    • Interessegebieden voor toekomstige vacatures. 
   • Gegevens over assistentie voor gehandicapten, bijvoorbeeld om u te helpen bij het invullen van uw sollicitatie of als u een accommodatie nodig hebt voor een sollicitatiegesprek.
   • Gebruiksgegevens, zoals gedragsgegevens over hoe u binnen onze Wolters Kluwer Careers-Website navigeert, inclusief eventuele communicatie via de chat op de website.
   • Computer-, apparaat- en verbindingsinformatie, zoals IP-adres, browsertype en -versie en -locatie, advertentie-identificators, cookie- of tracker-identificators en gerelateerde informatie.
   • Enige andere informatie die u deelt via de Wolter Kluwers Careers Website of op andere wijze tijdens het rekruterings- en indienstnemingscontroleproces.
 • HOE VERZAMELEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

  Wij en onze externe dienstverleners kunnen op de volgende manieren persoonlijke gegevens verzamelen:

  • Directe interacties, zoals wanneer u onze Wolters Kluwer Careers Website gebruikt of met ons communiceert over een mogelijke werkgelegenheid, inclusief via onze chatfuncties op de website.
  • Uw kandidatenaccount op de Wolters Kluwer Careers Website, bijvoorbeeld wanneer u het account aanmaakt of gebruikt, wanneer u solliciteert op één van onze vacatures of wanneer u wordt toegevoegd aan de talenten- en acquisitiepool voor toekomstige vacatures.
  • Het “Verzoek om handicapaanpassing", bijvoorbeeld als u hulp nodig hebt bij het invullen van uw sollicitatie of als u een aanpassing nodig hebt voor een sollicitatiegesprek.
  • Data van derden zoals informatie op websites van derden of andere informatie die u mogelijk openbaar hebt gemaakt, of informatie die door derden aan ons is bezorgd, inclusief maar niet beperkt tot overheidsinstanties, aanbieders van achtergrondcontroles, wederverkopers van gegevens en aanbieders van sociale media. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om uw openbare sociale media-profielen te koppelen bij het aanmelden voor gepersonaliseerde vacature-aanbevelingen op de Wolters Kluwer Careers Website, u bepaalde persoonlijke gegevens van uw sociale media-account met ons deelt, zoals uw naam, e-mailadres, vaardigheden en andere gegevens die u toegankelijk wilt maken voor gebruik wanneer u uw sociale media-account koppelt.
  • Geautomatiseerde trackingtechnologieën zoals informatie die automatisch wordt verzameld over uw interactie met onze Wolters Kluwer Careers Website door gebruik van verschillende technologieën zoals cookies, weblogs en webbakens, en internettags.
 • HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Persoonlijke gegevens die in verband met onze Wolters Kluwer Careers Website worden verzameld, worden alleen gebruikt voor wervings- of andere doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en kunnen verder alleen worden gebruikt voor statutaire of andere legitieme doeleinden. Doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken:

  • Het werven en beoordelen van de geschiktheid van een potentiële sollicitant voor een baan bij Wolters Kluwer;
  • Matching van profielen voor onze (toekomstige) vacatures, bijvoorbeeld nadat u hebt gesolliciteerd op een vacature of als u wordt toegevoegd aan de talent- en acquisitiepool om te worden gecontacteerd voor toekomstige vacatures;
  • Het uitvoeren van screening en sollicitatiegesprekken;
  • Het aanbieden van een arbeidsovereenkomst;
  • Het voldoen aan wet- en regelgeving en onze contractuele verplichtingen.
  • Het verbeteren van ons wervingsproces en de Wolters Kluwer Careers Website, zoals u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes of het analyseren van websiteverkeer om onze websites te optimaliseren of om gepersonaliseerde suggesties voor soortgelijke vacatures te genereren.

  Een van de belangrijkste principes wanneer we spreken over de verwerking van uw persoonlijke informatie, is de wettelijkheid van de verwerking - wij passen de volgende wettelijke principes toe:

  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om stappen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst - bijvoorbeeld om een werkaanbod te doen;
  • de verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van onze rechtmatige belangen, bijvoorbeeld om de kwaliteit van onze wervingsprocedure; te verbeteren;
  • De verwerking is noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen of die op een andere manier wettelijk is overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, - bijvoorbeeld om de identiteit van een sollicitant te verifiëren;
  • met uw toestemming - bijvoorbeeld als u wilt dat we u toevoegen aan de talenten- en acquisitiepool zodat we in de toekomst contact met u kunnen opnemen voor eventuele toekomstige vacatures.
 • HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Om onze Wolters Kluwer Careers Website te kunnen beheren en onze bedrijfsvoering te bevorderen, kunnen wij bepaalde informatie intern of met geselecteerde derden delen. Er kan ook sprake zijn van een bepaalde statutaire of wettelijke verplichting die te goeder trouw van ons vereist dat we uw persoonlijke gegevens extern openbaar maken. Derden met wie we mogelijk gegevens delen:

  • andere aan Wolters Kluwer gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, bijvoorbeeld voor het leveren van onderliggende technologie ter ondersteuning van de Wolters Kluwer Careers Website en gerelateerde wervingsprocessen;
  • onze dienstverleners, bijvoorbeeld voor het beheren of hosten van diensten en/of onderliggende technologie voor de Wolters Kluwer Careers Website en gerelateerde wervingsprocessen. Voorbeelden van onze dienstverleners zijn de dienstverlener die we gebruiken om uw gegevens op te slaan wanneer u solliciteert op onze vacatures en de dienstverlener die we gebruiken om uw gegevens op te slaan wanneer u wilt worden toegevoegd aan onze talenten- en acquisitiepool voor toekomstige vacatures.
  • onze zakenpartners en adverteerders, bijvoorbeeld wanneer u een product of dienst van een dergelijke zakenpartner hebt ontvangen, een advertentie van een dergelijke zakenpartner hebt bekeken, met hen hebt geïnterageerd of op een andere manier uw toestemming hebt gegeven voor het delen van uw persoonlijke gegevens met een dergelijke zakenpartner; 
  • overheidsinstanties, regelgevende instanties en andere derden, in antwoord op een juridisch verzoek, gerechtelijke bevelen en/of indien anderszins noodzakelijk om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

  Telkens wanneer we persoonlijke gegevens intern of met derden in andere landen delen, nemen we geschikte voorzorgsmaatregelen overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, waaronder de Europese modelbepalingen indien van toepassing of andere overdrachtswaarborgen die zijn gespecificeerd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals bindende bedrijfsvoorschriften, een wederzijdse overeenstemming of derogaties. Derde partijen zijn onder de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Ze hebben alleen toegang tot persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun specifieke taken.

 • HOELANG HOUDEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJ
  Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in de mate dat dit noodzakelijk is voor het nakomen van onze verplichtingen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor de termijn die nodig is om de doeleinden te behalen waarvoor de informatie wordt verzameld, en dit overeenkomstig onze beleidsregels voor gegevensbewaring en de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, zullen we alle redelijke stappen nemen om deze gegevens uit onze systemen en records te verwijderen of om ze anoniem te maken zodat u op basis van deze gegevens niet langer kan worden geïdentificeerd.
 • HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
  We hebben een intern kader van beleidsregels en minimumstandaards voor al onze ondernemingen opgesteld voor de bescherming van uw gegevens. Daarnaast beperken we de toegang tot persoonlijke gegevens voor onze medewerkers, zakenpartners, dienstverleners en externe dienstverleners tot een ‘need-to-know’ basis. Meer specifiek en overeenkomstig de wetgeving, nemen we passende technische en organisatorische maatregelen (beleidsregels en procedures, IT-beveiliging en dergelijke) om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens alsook de manier waarop deze worden verwerkt, te waarborgen.
 • WAT ZIJN UW RECHTEN?

  Als wereldwijde organisatie zijn wij actief in verschillende rechtsgebieden, die personen verschillende niveaus van bescherming bieden met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie. We respecteren uw rechten onder de toepasselijke wetgeving. Voor zover toegestaan door uw toepasselijke lokale wetten inzake gegevensbescherming, waaronder de Europese gegevensbeschermingswetten, voor zover van toepassing, hebt u de volgende rechten:

  • Recht op toegang (“inzage in uw persoonlijke gegevens”): u hebt het recht op inzage in uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.
  • Recht op rechtzetting (“verbetering van uw persoonlijke gegevens”): indien uw persoonlijke gegevens niet juist of niet volledig zijn, hebt u het recht om ons te vragen om deze te corrigeren of te vervolledigen.
  • Recht op verwijdering (“recht om te worden vergeten”): u hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving. In bepaalde omstandigheden kunnen we echter niet op uw verzoek ingaan, bijvoorbeeld indien de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • Recht op gegevensoverdracht (‘overdracht van uw persoonlijke gegevens’): u hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor bepaalde persoonlijke gegevens die wij automatisch met uw akkoord of op basis van uw overeenkomst met ons verzamelen. Op uw verzoek, en indien technisch mogelijk, zullen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan een andere door u gekozen partij.
  • Recht op een beperkte verwerking: u hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die we voor een bepaalde of onbepaalde termijn bewaren, te beperken of stoppen. In bepaalde omstandigheden kunnen we echter niet op uw verzoek ingaan, bijvoorbeeld indien de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of indien we andere dwingende wettelijke gronden hiervoor kunnen aantonen.
  • Recht op bezwaar: u hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De redenen voor het bezwaar moeten betrekking hebben op uw specifieke situatie en een verwerking voor rechtmatige belangen. In dat geval zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we andere dwingende redenen hiervoor kunnen aantonen. In bepaalde omstandigheden hebt u het onvoorwaardelijke recht op bezwaar, bijvoorbeeld in geval van direct marketing-activiteiten.
  • Intrekking van toestemming: het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk ogenblik in te trekken, bijv. indien u ons de toestemming hebt gegeven om u van onze vacatures op de hoogte te houden, hebt u op elk moment het recht om op deze beslissing terug te komen. Intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

  Voor de uitoefening van uw rechten (indien van toepassing) en/of voor eventuele andere vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens raadpleegt u hieronder het deel 'CONTACT'.

  Indien u vindt dat we niet naar behoren antwoord geven op uw vraag of indien u niet akkoord gaat met onze maatregelen inzake gegevensprivacy, kunt u, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

 • HET GEBRUIK VAN COOKIES EN OP INTERESSES GEBASEERDE RECLAME

  Cookies zijn kleine tekstbestanden of pixels die op uw computer of mobiele apparaat kunnen worden opgeslagen. Gelijkaardige technologieën kunnen pixels, bakens, tags, ingesloten scripts, plug-ins voor sociale media of andere tracers of soortgelijke technologieën zijn. Deze trackingtechnologieën worden vaak samen met cookies gebruikt, maar kunnen op een andere manier worden opgeslagen.   

  We gebruiken cookies en gelijkaardige trackingtechnologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd) voor verschillende doeleinden, waaronder het optimaliseren van onze websites, het analyseren van websiteverkeer en voor onze eigen rekrutering. Met cookies kunnen gegevens worden verzameld om persoonlijk surfgedrag te analyseren, u en uw voorkeuren te onthouden en advertenties (inclusief op interesses gebaseerde reclame) aan te bieden en te meten. Wij gebruiken cookies die tot de onderstaande vier categorieën behoren.

  Wij gebruiken cookies die tot de onderstaande vier categorieën behoren. Via de cookiebanner op onze website beheert u gemakkelijker uw voorkeuren voor niet-verplichte cookiecategorieën. Deze banner geeft u ook een overzicht van alle cookies die binnen deze categorieën worden gebruikt.

  • Strikt noodzakelijke cookies - Deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Ze worden meestal ingesteld als reactie op handelingen van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, het inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen, dat hij deze cookies blokkeert of dat u een melding krijgt over het gebruik van deze cookies. Dat kan echter gevolgen hebben voor het goed functioneren van (delen van) de website.
  • Functionele cookies - Deze stellen de website in staat om een verbeterde functionaliteit, gebruikerservaring en personalisatie te bieden, en kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers waarvan we diensten aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet toestaat, is het mogelijk dat sommige of al deze services niet naar behoren werken. 
  • Prestatiecookies - Deze ondersteunen analytische diensten die ons helpen de functionaliteit en gebruikerservaring van onze website te verbeteren.
  • Reclamecookies - Deze kunnen worden toegepast om inzichten te verzamelen zodat we gepersonaliseerde inhoud en reclame op onze en andere websites kunnen verstrekken.

  Als u niet wilt dat cookies worden opgeslagen, kunt u dit in de meeste moderne browsers aangeven in de opties of voorkeuren onder de browserinstellingen.  

  Met de tool voor het beheer van cookies op onze website kunt u ook uw voorkeuren voor cookie-categorieën beheren (behalve de categorieën die strikt noodzakelijk zijn). De tool geeft ook een overzicht van alle gebruikte cookies onder de hierboven beschreven categorieën. Voor meer informatie over cookies en/of het wijzigen van uw cookie-instemmingsvoorkeuren, kunt u hier naar het voorkeurencentrum gaan. 

  We maken gebruik van de diensten van derden, waaronder Google, voor onze eigen marketingdoeleinden en om advertenties aan te bieden (waaronder op interesses gebaseerde reclame), en deze derden kunnen ook cookies gebruiken voor deze doeleinden en om bezoekers op onze websites en elders op het internet te volgen. Als u het gebruik van cookies of apparaat-identificators door Google wilt uitschakelen, kunt u naar de advertentie-instellingen van Google gaan of naar de afmeldingspagina van het Google Marketing Platform. U kunt zich ook afmelden voor bepaalde op interesses gebaseerde reclame door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan en naar de afmeldingspagina van de Digital Advertising Alliance. Wij onderhouden of controleren deze afmeldingssystemen niet. Ze worden aangeboden door niet-gelieerde derden. We hebben bovendien geen controle over welke derden ervoor kiezen om deel te nemen aan deze afmeldingssystemen. Als u zich afmeldt voor op interesses gebaseerde reclame, betekent dit niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt op de services, maar de advertenties die u ziet zijn mogelijk minder relevant voor uw interesses.

 • LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

  Onze websites kunnen links naar andere websites van Wolters Kluwer of derden bevatten, die mogelijk een andere privacy- & cookiebeleid dan de onze hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling, verwerking of openbaarmaking van persoonlijke gegevens die via zulke andere websites worden verzameld.

  Ook zijn we niet verantwoordelijk voor de informatie of inhoud van dergelijke websites. Links naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Uw gebruik en bezoek van deze websites is onderworpen aan de eigen beleidsregels van deze websites. Neem de privacyverklaringen door van andere websites waartoe u via onze Wolters Kluwer Careers Website toegang hebt.

  Wolters Kluwer kan u bijkomende of verschillende privacyverklaringen bezorgen over de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke service.

 • AANVULLENDE INFORMATIE VOOR BEWONERS VAN CALIFORNIË
  Naast de informatie die in dit privacybeleid wordt verstrekt, is hier aanvullende informatie voor inwoners van Californië te vinden.
 • AANVULLENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN QUEBEC EN CANADA
  Waar de toepasselijke wetgeving het toestaat, kunnen we de persoonsgegevens die we over u verzamelen verzenden naar andere Canadese provincies, de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden die mogelijk niet hetzelfde niveau van privacybescherming bieden als Canada of zijn provincies, voor de doeleinden die zijn uiteengezet in deze privacy- en cookieverklaring voor Careers. Stuur een e-mail naar [email protected] voor meer informatie en om in contact te treden met de privacyverantwoordelijke. 
 • CONTACT

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: [email protected]. Indien u vindt dat we niet naar behoren antwoord geven op uw vraag of indien u niet akkoord gaat met onze maatregelen inzake gegevensprivacy, hebt u ook het recht, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.Om uw verzoek te kunnen beantwoorden, vragen we, indien noodzakelijk, om uw identiteit te mogen controleren en om ons informatie te bezorgen waarmee we uw verzoek beter kunnen begrijpen. Indien we niet op uw verzoek, deels of volledig, kunnen ingaan, zullen we de reden hiervoor aan u uitleggen.

 • UPDATES VAN DIT BELEID

  We werken dit privacy- & cookiebeleid voor Careers of een andere specifieke privacyverklaring op regelmatige basis bij. Bij eventuele wijzigingen aan dit privacy- & cookiebeleid voor Careers voegen we een nieuwe datum toe. Deze versie is van kracht sinds februari 2024.

  Versie 1.3, 2024