บทนำ

Wolters Kluwer N.V. และธุรกิจในเครือต่างๆ (จะเรียกรวมกันว่า “Wolters Kluwer”, “เรา” หรือ “ของเรา”) ต้องการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกเหนือจากเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ทั่วไป ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์รับสมัครงานนี้ เรายังจะอธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผย หากคุณพำนักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ควิเบก หรือแคนาดา คุณสามารถหาข้อมูลที่บังคับใช้กับถิ่นที่อยู่ของคุณโดยเฉพาะได้ทางด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจเจกบุคคลที่สามารถบ่งชี้ตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยอ้างอิงจากข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลนี้อาจจะรวมถึง ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลประจำตัว (ออนไลน์) สิ่งที่ระบุตัวตนแบบออนไลน์ หรือคุณลักษณะอื่นๆ ที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ Wolters Kluwer N.V. หรือหนึ่งในบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์สมัครงานของ Wolters Kluwer (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์สมัครงานของ Wolters Kluwer”) – careers.wolterskluwer.com รวบรวมและประมวลผล เมื่อคุณสมัครงานในตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ในฐานะผู้สมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ Wolters Kluwer Careers ของเรา หรือเมื่อคุณสนใจเข้าร่วมกลุ่มสำหรับการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถของเรา เพื่อรับโอกาสในการจ้างงานสำหรับตำแหน่งงานที่จะเปิดรับในอนาคตที่อาจเหมาะกับคุณสมบัติของคุณ ประกาศนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากประกาศความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ทั่วไป ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ โซลูชัน และบริการอื่นๆ ของเรา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์รับสมัครงานของ Wolters Kluwer นี้ไม่มีผลบังคับใช้กับผู้ที่รับข้อเสนองานแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราในฐานะพนักงาน คนงาน หรือผู้รับจ้าง ทั้งแบบประจำหรือชั่วคราว แต่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวจะได้รับการควบคุมและกำกับดูแลตามที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวของพนักงานของเรา

 • เราคือใคร

  Wolters Kluwer เป็นองค์กรระดับโลกที่ประกอบด้วยบริษัทหลายแห่งทั่วโลก ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับ Wolters Kluwer หรือที่ Wolters Kluwer เก็บรวบรวมจะได้รับการควบคุมโดย Wolters Kluwer N.V. P.O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, The Netherlands หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยที่กล่าวถึงในคำอธิบายลักษณะงานนั้นๆ และภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดร่วมกับบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี การประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการบนพื้นฐานของการจัดการควบคุมร่วมกันระหว่าง Wolters Kluwer N.V. และบริษัทในเครือและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการนี้ Wolters Kluwer N.V. จะพร้อมให้เจ้าของข้อมูลจัดการกับข้อกังวลหรือคำถามใดๆ และ/หรืออนุญาตให้พวกเขาใช้สิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเสมอ

  หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ขอแนะนำให้ไปที่ส่วน ‘วิธีติดต่อเรา’ ทางด้านล่าง

 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์สมัครงานของ Wolters Kluwer และกระบวนการสรรหาบุคลากร เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

  • ชื่อและรายละเอียดการติดต่อ เช่น ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์
  • ข้อมูลที่ให้ไว้เมื่อสร้างและใช้บัญชีผู้สมัครงานของคุณบนเว็บไซต์สมัครงานของ Wolters Kluwer ตัวอย่างเช่น เมื่อสมัครงานตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่เราเปิดรับ:
   • ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การจ้างงาน หรือการศึกษา เช่น ข้อมูลที่ระบุไว้ในจดหมายสมัครงานหรือประวัติย่อของคุณ
   • ทักษะส่วนบุคคล รวมถึงทักษะทางภาษาของคุณ
   • สิ่งที่คุณสนใจหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องที่คุณให้ไว้ระหว่างขั้นตอนการสมัคร
   • สถานะสิทธิในทำงาน ใบอนุญาตทำงาน หรือการสนับสนุนในการทำงานอื่นๆ ที่จำเป็นในประเทศที่เกี่ยวข้อง
   • ข้อมูลการคัดกรองก่อนการจ้างงาน เช่น ผลการตรวจสอบประวัติ การตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลอ้างอิง เอกสารประจำตัวฉบับทางการ และข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากบัญชีโซเชียลมีเดียที่คุณแบ่งปันให้กับเรา 
   • ข้อมูลประจำตัวของบัญชี เช่น รหัสผ่านและข้อมูลความปลอดภัยอื่นๆ สำหรับการรับรองความถูกต้องและการเข้าถึง
   • ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษอื่นๆ เช่น เพศสภาพ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ข้อมูลสุขภาพและความพิการ และข้อมูลองค์กรการค้า ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลท้องถิ่น 
   • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณเข้าร่วมกลุ่มสำหรับการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถของเรา เมื่อคุณสนใจที่จะได้รับการติดต่อเพื่อรับโอกาสในการจ้างงานสำหรับตำแหน่งงานที่จะเปิดรับในอนาคต
    • ข้อมูลประสบการณ์ด้านอาชีพ
    • สิ่งที่คุณสนใจสำหรับโอกาสในการทำงานในอนาคต 
   • ข้อมูลความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ เช่น การอำนวยความสะดวกในการกรอกใบสมัคร หรือหากคุณต้องการความช่วยเหลือในระหว่างการสัมภาษณ์งาน
   • การใช้ข้อมูล เช่น ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับวิธีการเรียกดูข้อมูลในเว็บไซต์สมัครงานของ Wolters Kluwer ของเรา รวมถึงการสื่อสารผ่านเว็บแชท
   • ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และการเชื่อมต่อ เช่น ที่อยู่ไอพี ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ และสถานที่ตั้ง รหัสโฆษณา คุกกี้หรือรหัสตัวติดตาม และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   • ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณแบ่งปันผ่านทางเว็บไซต์สมัครงานของ Wolters Kluwer หรือในระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากรและการพิจารณาจ้างงาน
 • วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  เราและผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง เช่น เมื่อคุณใช้เว็บไซต์สมัครงานของ Wolters Kluwer หรือสื่อสารกับเรา โดยไม่คำนึงว่าจะมีโอกาสได้รับการจ้างงานหรือไม่ รวมถึงการสื่อสารผ่านเว็บแชทด้วย
  • บัญชีผู้สมัครงานของคุณบนเว็บไซต์สมัครงานของ Wolters Kluwer ตัวอย่างเช่น เมื่อสร้างหรือใช้บัญชี เมื่อสมัครงานตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่เราเปิดรับ หรือเมื่อเข้าร่วมกลุ่มสำหรับการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถของเรา เพื่อรับโอกาสในการจ้างงานสำหรับตำแหน่งงานที่จะเปิดรับในอนาคต
  • ‘คำขอความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ’ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณขอความช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกในการกรอกใบสมัคร หรือหากคุณต้องการความช่วยเหลือในระหว่างการสัมภาษณ์งาน
  • ข้อมูลจากบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอาจเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน่วยงานของรัฐ ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ ผู้ขายต่อข้อมูล และผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงโปรไฟล์โซเชียลมีเดียสาธารณะของคุณเมื่อลงทะเบียนเพื่อรับการแนะนำงานที่จัดทำเฉพาะสำหรับคุณบนเว็บไซต์สมัครงานของ Wolters Kluwer คุณจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณกับเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ทักษะ และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเลือกให้สามารถเข้าถึงได้เมื่อคุณเชื่อมโยงกับบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ
  • เทคโนโลยีการติดตามอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์สมัครงานของ Wolters Kluwer ของเรา โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ บันทึกการใช้เว็บและบีคอน และแท็กอินเทอร์เน็ต
 • วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์สมัครงานของ Wolters Kluwer ของเราจะถูกนำไปใช้เพื่อการสรรหาบุคลากรหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น และอาจนำไปใช้เพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • การสรรหาบุคลากรและการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครงานที่มีศักยภาพเพื่อการจ้างงานกับ Wolters Kluwer
  • การจับคู่โปรไฟล์สำหรับตำแหน่งงานว่างของเรา (ในอนาคต) เช่น หลังจากที่คุณสมัครงานในตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ หรือหากคุณเข้าร่วมกลุ่มสำหรับการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถ เพื่อให้เราติดต่อคุณในกรณีที่มีโอกาสในการจ้างงานสำหรับตำแหน่งงานที่จะเปิดรับในอนาคต
  • การคัดกรองและการสัมภาษณ์
  • การเสนอสัญญาจ้างงาน
  • การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาของเรา
  • การปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรและเว็บไซต์สมัครงานของ Wolters Kluwer ของเรา เช่น การเชิญชวนคุณเข้าร่วมตอบแบบสำรวจต่างๆ หรือการวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อสร้างคำแนะนำงานที่จัดทำเฉพาะสำหรับคุณในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน 

  การประมวลผลโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราใช้มูลเหตุในการประมวลผลที่อ้างอิงได้ตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

  • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามสัญญาได้ หรือเป็นไปตามขั้นตอนก่อนที่จะทำสัญญา ตัวอย่างเช่น เพื่อยื่นข้อเสนอการจ้างงาน
  • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น เพื่อปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการสรรหาบุคลากรของเรา
  • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นตามข้อผูกพันทางกฎหมายในเรื่องที่ดำเนินการอยู่ หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ เช่น การตรวจสอบตัวตนของผู้สมัครงาน
  • โดยได้รับความยินยอมจากคุณ เช่น หากคุณต้องการให้เราเพิ่มคุณเข้าในกลุ่มสำหรับการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถ เพื่อให้เราติดต่อคุณในกรณีที่มีโอกาสในการจ้างงานสำหรับตำแหน่งงานที่จะเปิดรับในอนาคต
 • การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการเว็บไซต์สมัครงานของ Wolters Kluwer ของเราได้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลบางอย่างเป็นการภายในหรือกับบุคคลที่สามที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้ว นอกจากนี้ อาจมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือกฎหมายบางอย่างที่เราเชื่อโดยสุจริตที่กำหนดให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอก บุคคลต่างๆ ที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลด้วยได้แก่:

  • บริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยของ Wolters Kluwer อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การจัดหาเทคโนโลยีสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์สมัครงานของ Wolters Kluwer และกระบวนการสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ให้บริการของเรา เช่น เพื่อบริหารจัดการหรือโฮสต์บริการ และ/หรือเทคโนโลยีสนับสนุนสำหรับเว็บไซต์สมัครงานของ Wolters Kluwer และกระบวนการสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างผู้ให้บริการของเรา ได้แก่ ผู้ให้บริการที่เราใช้เพื่อบันทึกข้อมูลของคุณเมื่อคุณสมัครงานในตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ของเรา และผู้ให้บริการที่เราใช้เพื่อบันทึกข้อมูลของคุณเมื่อคุณต้องการเข้าร่วมกลุ่มสำหรับการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่จะเปิดรับในอนาคต
  • ผู้ลงโฆษณาและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา เช่น หากคุณได้รับหรือดูโฆษณาของหุ้นส่วนทางธุรกิจดังกล่าว มีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา หรืออนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านหุ้นส่วนทางธุรกิจดังกล่าว 
  • หน่วยงานของรัฐ ผู้กำกับดูแล และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่ตอบสนองต่อคำร้องขอทางกฎหมาย คำสั่งศาล และ/หรืออื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

  เมื่อใดก็ตามที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการภายในหรือกับบุคคลที่สามในประเทศอื่นๆ เรามีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงข้อกำหนดว่าด้วยการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรปหรือการป้องกันการถ่ายโอนอื่นๆ ที่ระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ เช่น กฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร ข้อตกลงร่วมกัน หรือกรณียกเว้น ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ บุคคลที่สามจะต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพวกเขาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการดำเนินงานเฉพาะอย่างของพวกเขาเท่านั้น

 • ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลตามขอบเขตที่จำเป็นในการดำเนินงานตามข้อผูกพันของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันตามกฎหมาย และในเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว โดยปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ เมื่อเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบและระเบียนของเรา หรือดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อทำให้เป็นข้อมูลนิรนาม เพื่อให้ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณจากข้อมูลดังกล่าวได้อีกต่อไป

 • วิธีที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  เราได้วางนโยบายกรอบการทำงานภายในและกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจทุกอย่างของเรา เพื่อให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย นอกจากนี้ เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล พนักงานของเรา หุ้นส่วนธุรกิจ ผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามหลักการ ‘ความจำเป็นที่จะต้องรู้’ เพื่อให้มีความเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับกฎหมายมากขึ้น เราใช้มาตรการทางด้านเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม (นโยบายและขั้นตอน ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และอื่นๆ) เพื่อรับประกันในเรื่องการรักษาความลับและความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และวิธีการประมวลผล
 • สิทธิ์ของคุณ

  ในฐานะองค์กรระดับโลก เราดำเนินธุรกิจในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้ความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีระดับที่แตกต่างกันไป เราเคารพสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ในขอบเขตที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ในท้องถิ่น รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรปที่มีผลบังคับใช้ สิทธิ์ของคุณอาจจะรวมถึงสิทธิ์ต่อไปนี้:

  • สิทธิ์ในการเข้าถึง (‘ภาพรวมของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ’): สิทธิ์ในการเข้าถึงภาพรวมของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราประมวลผล
  • สิทธิ์ในการแก้ไข (‘แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ’): หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิ์ขอให้เราแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลของคุณให้สมบูรณ์
  • สิทธิ์ในการลบ (‘สิทธิ์ในการถูกลืม’): สิทธิ์ในการร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ในบางสถานการณ์ เราอาจจะไม่สามารถยอมรับคำขอของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อการประมวลผลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือหากการประมวลผลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามสัญญาได้
  • สิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูล (‘ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ’): สิทธิ์ในการขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาให้คุณโดยตรง สิทธิ์นี้จะใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างหากถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติ และด้วยความยินยอมของคุณ หรืออ้างอิงจากสัญญาที่คุณทำไว้กับเรา เมื่อเราได้รับคำขอจากคุณและหากสามารถทำได้ เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลอื่นที่คุณต้องการ
  • สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล: สิทธิ์ในการร้องขอให้เราจำกัดหรือหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือไม่จำกัดช่วงเวลา ในบางสถานการณ์ เราอาจจะไม่สามารถยอมรับคำขอของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อการประมวลผลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือหากเราสามารถแสดงมูลเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สมเหตุสมผล
  • สิทธิ์ในการคัดค้าน: สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เหตุผลในการคัดค้านควรจะสัมพันธ์กับสถานการณ์เฉพาะของคุณ และเกี่ยวข้องกับการประมวลผลที่อยู่ในเงื่อนไขผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้จนกว่าเราจะสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่สมเหตุสมผล ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์คัดค้านได้โดยไม่มีเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น ในบริบทของกิจกรรมการตลาดแบบขายตรง
  • การถอนคำยินยอม: สิทธิ์ในการถอนคำยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณยินยอมให้เราคอยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ของเราแล้ว คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนคำยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อ การถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนที่จะมีการถอน

  หากต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ (หากทำได้) และ/หรือหากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูที่ ‘วิธีติดต่อเรา’ ทางด้านล่าง

  หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ตอบสนองต่อคำขอของคุณหรือไม่เห็นด้วยกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรา คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ โดยคุณสามารถส่งคำร้องเรียนไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณได้

 • การใช้คุกกี้และโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค

  คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่อาจจะจัดเก็บในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอาจจะรวมถึงพิกเซล บีคอน แท็ก สคริปต์แบบฝัง ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดีย หรือตัวติดตามอื่นๆ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เทคโนโลยีการติดตามเหล่านั้นมักจะใช้ร่วมกับคุกกี้ แต่อาจจะจัดเก็บในลักษณะที่แตกต่างออกไป   

  เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกัน (เรียกรวมๆ ว่า “คุกกี้”) เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป รวมถึงเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกในการท่องเว็บไซต์ เพื่อวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากรของเราเอง คุกกี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเว็บของคุณ จดจำคุณและความชื่นชอบของคุณ และเพื่อส่งและวัดผลการโฆษณา (รวมถึงการโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภคด้วย) เราอาจจะใช้คุกกี้หนึ่งในสี่หมวดหมู่ที่แสดงไว้ทางด้านล่าง

  เราอาจจะใช้คุกกี้หนึ่งในสี่หมวดหมู่ที่แสดงไว้ทางด้านล่าง แบนเนอร์คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราจะช่วยในการบริหารจัดการการตั้งค่าต่างๆ ในหมวดหมู่คุกกี้แบบไม่บังคับ นอกจากนี้ แบนเนอร์ยังจะแสดงภาพรวมของคุกกี้ทั้งหมดที่ใช้ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ

  • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด - คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ ปกติแล้วจะถูกตั้งค่าตามการดำเนินการของคุณซึ่งเท่ากับคำขอรับบริการ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถกำหนดให้บราวเซอร์ของคุณบล็อกหรือแจ้งเตือนเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ได้ ซึ่งการบล็อกอาจจะส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์ (หรือบางส่วนของเว็บไซต์) ได้
  • คุกกี้เพื่อการทำงาน - คุกกี้เหล่านี้จะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ มอบประสบการณ์ในการเยี่ยมชมที่ดียิ่งขึ้น และปรับการนำเสนอให้เหมาะกับคุณ และเราหรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามที่เราได้เพิ่มบริการของพวกเขาไว้ในหน้าเว็บของเราจะเป็นผู้ตั้งค่าคุกกี้ในหมวดหมู่นี้ หากคุณไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้เหล่านี้ บริการบางส่วนหรือทั้งหมดอาจทำงานไม่ถูกต้อง 
  • คุกกี้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - คุกกี้เหล่านี้จะช่วยในเรื่องบริการการวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ของเราและประสบการณ์ของผู้ใช้ได้
  • คุกกี้เพื่อการโฆษณา - สามารถใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก เพื่อแสดงเนื้อหาและโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆ ตามความสนใจและการใช้งานของแต่ละบุคคล

  หากคุณไม่ต้องการให้จัดเก็บคุกกี้ เบราว์เซอร์รุ่นใหม่ๆ จะให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกหรือการตั้งค่าที่เหมาะกับความต้องการของคุณจากส่วนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ  

  เครื่องมือบริหารจัดการความยินยอมให้ใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ของเราจะให้คุณสามารถจัดการการตั้งค่าการใช้คุกกี้หมวดหมู่ต่างๆ ได้ (ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด) นอกจากนี้ เครื่องมือยังจะแสดงภาพรวมของคุกกี้ทั้งหมดที่ใช้ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และ/หรือต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความยินยอมให้ใช้งานคุกกี้ของคุณ โปรดไปศูนย์การตั้งค่าที่นี่ 

  เราใช้บริการต่างๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึง Google เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการตลาด และเพื่อแสดงโฆษณา (รวมถึงโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค) และบุคคลที่สามเหล่านี้อาจจะใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ และเพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเราและที่อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต หากไม่ต้องการให้ Google ใช้คุกกี้หรือตัวระบุอุปกรณ์ คุณสามารถเข้าไปที่การตั้งค่าโฆษณาของ Google หรือไปที่หน้าเลือกปฏิเสธใน Google Marketing Platform นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะไม่แสดงโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภคได้โดยเข้าไปที่หน้าเลือกปฏิเสธของ Network Advertising Initiative และหน้าเลือกปฏิเสธของ Digital Advertising Alliance เราไม่ได้เป็นผู้ดูแลรักษาหรือควบคุมกลไกการเลือกปฏิเสธเหล่านี้ เนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังไม่ได้ควบคุมว่าบุคคลที่สามใดที่เลือกที่จะเข้าร่วมในกลไกการเลือกปฏิเสธเหล่านี้ โปรดระลึกไว้ว่าการเลือกปฏิเสธโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภคไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เห็นโฆษณาบนบริการต่างๆ อีกต่อไป แต่โฆษณาที่คุณเห็นอาจไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

 • ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

  เว็บไซต์ของเราอาจจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของ Wolters Kluwer หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจจะมีประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้แตกต่างไปจากเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บผ่านเว็บไซต์อื่นๆ

  อีกทั้งเรายังไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น การใช้งานและการท่องเว็บไซต์ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละเว็บไซต์ โปรดอ่านประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณอาจจะเข้าถึงผ่านเว็บไซต์สมัครงานของ Wolters Kluwer ของเรา

  ในกรณีเฉพาะ Wolters Kluwer จะมีประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับเพิ่มเติมหรือฉบับที่มีเนื้อหาแตกต่างออกไปในเรื่องการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับบริการเฉพาะบางอย่าง

 • ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย
  นอกจากข้อมูลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้พักอาศัยในแคลิฟอร์เนียได้ที่ส่วนนี้ 
 • ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้พักอาศัยในควิเบกและชาวแคนาดา
  ในกรณีที่ไม่เป็นการละเมิดกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณไปยังจังหวัดอื่นๆ ในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และเขตอำนาจศาลอื่นๆ ที่อาจไม่ได้ให้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในระดับเดียวกับที่มีในแคนาดาหรือจังหวัดต่างๆ ในแคนาดา เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์รับสมัครงานนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อกับบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] 
 • วิธีติดต่อเรา

  หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้โดยส่งอีเมลไปที่: [email protected] หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ตอบสนองต่อคำขอของคุณหรือไม่เห็นด้วยกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรา คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ โดยคุณสามารถส่งคำร้องเรียนไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณได้ในการดำเนินงานตามคำขอ เราอาจจะขอให้คุณยืนยันตัวตน (หากจำเป็น) และขอให้คุณให้ข้อมูลที่จะช่วยให้เราเข้าใจคำขอของคุณได้ดียิ่งขึ้น หากเราไม่ดำเนินงานตามคำขอของคุณ ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด เราจะอธิบายเหตุผลให้คุณทราบ

 • การปรับปรุงประกาศนี้

  เราอาจปรับปรุงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์รับสมัครงานนี้หรือถ้อยแถลงว่าด้วยเรื่องความเป็นส่วนตัวเป็นระยะๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์รับสมัครงานนี้ เราจะเพิ่มวันที่ใหม่เข้าไว้ด้วย เวอร์ชันนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024

  เวอร์ชัน 1.3, 2024