GIỚI THIỆU

Wolters Kluwer N.V. cùng với nhiều doanh nghiệp liên kết khác (gọi chung là “Wolters Kluwer”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) xin thông báo cho bạn về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Trong Thông Báo Về Quyền Riêng Tư và Cookie Trên Careers này, chúng tôi giải thích về những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ, bên cạnh Thông Báo Chung Về Quyền Riêng Tư và Cookie..  Nếu bạn là cư dân ở California, Quebec hoặc Canada, bạn có thể tìm thấy thông tin cụ thể áp dụng cho địa điểm của mình bên dưới.

Thông tin cá nhân có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến một cá nhân có thể (trực tiếp hoặc gián tiếp) xác định được danh tính dựa vào thông tin đó. Dữ liệu này có thể bao gồm những thông tin như tên, thông tin liên hệ, dữ liệu nhận dạng (trực tuyến), mã số nhận dạng trực tuyến hoặc các đặc điểm riêng khác của cá nhân đó.

Thông Báo này áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân được thu thập và xử lý bởi Wolters Kluwer N.V. hoặc một trong các đơn vị liên kết/công ty con của Wolters Kluwer N.V. có liên quan đến các trang web việc làm của Wolters Kluwer (gọi chung là “Trang Web Wolters Kluwer Careers”) – careers.wolterskluwer.com, khi bạn nộp đơn ứng tuyển một vị trí tuyển dụng với tư cách là người nộp đơn ứng tuyển thông qua Trang Web Wolters Kluwer Careers của chúng tôi hoặc khi bạn muốn được thêm vào nhóm nhân tài và thu hút nhân tài của chúng tôi để có bất kỳ cơ hội việc làm nào trong tương lai có thể phù hợp với trình độ chuyên môn của bạn. Thông Báo này bổ sung cho Thông Báo Chung Về Quyền Riêng Tư và Cookie, áp dụng khi bạn truy cập các trang web, giải pháp và dịch vụ khác của chúng tôi, bao gồm cả sự kiện. Thông Báo Về Quyền Riêng Tư và Cookie Trên Careers này của Wolters Kluwer không áp dụng cho các cá nhân sau khi họ đã chấp nhận lời mời làm việc và được thuê với tư cách là nhân viên, công nhân hay nhà thầu cố định hoặc tạm thời – thay vào đó, các thông báo về quyền riêng tư dành cho nhân viên của chúng tôi (nếu có) sẽ được áp dụng cho thông tin cá nhân của những cá nhân đó.

 • CHÚNG TÔI LÀ AI

  Wolters Kluwer là một tổ chức toàn cầu bao gồm nhiều công ty trên khắp thế giới. Mọi thông tin cá nhân mà Wolters Kluwer cung cấp hoặc thu thập đều được kiểm soát bởi Wolters Kluwer N.V., P.O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Hà Lan hoặc đơn vị liên kết/công ty con được đề cập trong bản mô tả công việc cụ thể, tùy từng trường hợp và trong một số trường hợp nhất định cùng với một trong các đơn vị liên kết hoặc công ty con. Hoạt động xử lý liên quan đối với dữ liệu cá nhân diễn ra dựa trên cơ sở là bản thỏa thuận về bên đồng kiểm soát giữa Wolters Kluwer N.V. và các đơn vị liên kết cũng như công ty con liên quan. Theo bản thỏa thuận này, Wolters Kluwer N.V. sẽ luôn sẵn sàng làm việc với chủ thể dữ liệu để giải quyết bất kỳ mối quan ngại hoặc câu hỏi nào và/hoặc cho phép chủ thể dữ liệu thực hiện các quyền của mình theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành tại địa phương liên quan đến thông tin cá nhân.

  Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, hãy tham khảo phần CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ở bên dưới.

 • CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG LOẠI THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO?

  Đối với Trang Web Wolters Kluwer Careers và các quy trình tuyển dụng liên quan, chúng tôi có thể thu thập những thông tin cá nhân sau đây.

  • Tên và thông tin liên hệ, chẳng hạn như họ và tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu chính, số điện thoại.
  • Thông tin mà bạn cung cấp khi tạo và sử dụng tài khoản ứng viên của mình trên Trang Web Wolters Kluwer Careers, chẳng hạn như khi nộp đơn ứng tuyển một trong các cơ hội việc làm của chúng tôi:
   • Thông tin nghề nghiệp, việc làm hoặc học vấn, chẳng hạn như thông tin có trong thư ứng tuyển hoặc sơ yếu lý lịch của bạn.
   • Kỹ năng cá nhân, bao gồm cả kỹ năng ngôn ngữ của bạn.
   • Các lĩnh vực quan tâm hoặc các trang web liên quan mà bạn đã cung cấp trong quá trình nộp đơn ứng tuyển.
   • Trạng thái quyền lao động, giấy phép lao động hoặc hình thức bảo trợ cần thiết khác để làm việc tại quốc gia liên quan.
   • Thông tin sàng lọc trước khi tuyển dụng, ví dụ: kết quả kiểm tra lý lịch, xác minh trình độ chuyên môn và người giới thiệu, mẫu giấy tờ tùy thân chính thức và một số thông tin cá nhân từ tài khoản mạng xã hội mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi.  
   • Thông Tin Xác Thực Tài Khoản, chẳng hạn như mật khẩu và thông tin bảo mật khác để xác thực cũng như truy cập.
   • Các loại thông tin cá nhân đặc biệt khác, chẳng hạn như dữ liệu về giới tính, chủng tộc, dân tộc, sức khỏe và khuyết tật cũng như dữ liệu của tổ chức thương mại, trong trường hợp được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép tại khu vực tài phán địa phương.  
   • Thông tin liên quan đến việc bạn tham gia nhóm nhân tài và thu hút nhân tài của chúng tôi khi bạn muốn chúng tôi liên hệ về bất kỳ cơ hội việc làm nào trong tương lai:
    • Thông tin về kinh nghiệm liên quan đến nghề nghiệp.
    • Các lĩnh vực quan tâm đối với cơ hội việc làm trong tương lai. 
   • Ví dụ: thông tin về hỗ trợ người khuyết tật để hỗ trợ bạn hoàn thành đơn đăng ký hoặc nếu bạn cần có sự điều chỉnh phù hợp để có thể tham gia một cuộc phỏng vấn.
   • Thông tin về hoạt động sử dụng, chẳng hạn như thông tin về hành vi liên quan đến cách bạn thao tác trong Trang Web Wolters Kluwer Careers của chúng tôi, bao gồm cả hoạt động trò chuyện trên web. 
   • Thông tin về máy tính, thiết bị và đường kết nối, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại và phiên bản trình duyệt, vị trí
 • CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ những nguồn sau đây:

  • Hoạt động tương tác trực tiếp, chẳng hạn như khi bạn sử dụng Trang Web Wolters Kluwer Careers của chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi để tìm kiếm cơ hội việc làm, kể cả là thông qua các tính năng trò chuyện trên web của chúng tôi.
  • Tài khoản ứng viên của bạn trên Trang Web Wolters Kluwer Careers, chẳng hạn như khi bạn tạo hoặc sử dụng tài khoản, khi bạn nộp đơn ứng tuyển một trong các cơ hội việc làm của chúng tôi hoặc khi bạn được thêm vào nhóm nhân tài và thu hút nhân tài để chúng tôi liên hệ về bất kỳ cơ hội việc làm nào trong tương lai.
  • Ví dụ: “Yêu Cầu Điều Chỉnh Phù Hợp Cho Người Khuyết Tật", khi bạn liên hệ để được hỗ trợ trong việc điều chỉnh phù hợp để bạn có thể hoàn thành đơn ứng tuyển của mình hoặc nếu bạn cần được điều chỉnh phù hợp để có thể tham gia một cuộc phỏng vấn.
  • Dữ liệu từ bên thứ ba, chẳng hạn như thông tin trên trang web của bên thứ ba hoặc thông tin khác mà bạn có thể đã công khai hoặc thông tin được cung cấp bởi các nguồn bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tổ chức chính phủ, nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra lý lịch, bên bán lại dữ liệu và nhà cung cấp mạng xã hội. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn kết nối hồ sơ công khai trên mạng xã hội khi đăng ký nhận đề xuất công việc phù hợp trên Trang Web Wolters Kluwer Careers, bạn sẽ chia sẻ một số thông tin cá nhân từ tài khoản mạng xã hội của bạn với chúng tôi, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, kỹ năng của bạn và mọi thông tin khác mà bạn chọn đặt ở chế độ có thể truy cập và sử dụng khi bạn kết nối tài khoản mạng xã hội của mình.
  • Các Công Nghệ Theo Dõi Tự Động, chẳng hạn như thông tin được thu thập tự động về hoạt động tương tác của bạn với Trang Web Wolters Kluwer Careers của chúng tôi bằng nhiều công nghệ khác nhau như cookie, beacon và nhật ký web, cũng như thẻ Internet.
 • CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

  Thông tin cá nhân được thu thập liên quan đến Trang Web Wolters Kluwer Careers của chúng tôi được sử dụng cho mục đích tuyển dụng hoặc các mục đích khác mà thông tin đã được thu thập và có thể chỉ được sử dụng tiếp cho các mục đích theo luật định hoặc hợp pháp khác. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn vì các mục đích sau đây:

  • Tuyển dụng và đánh giá sự phù hợp của ứng viên tiềm năng để làm việc tại Wolters Kluwer;
  • Đối chiếu hồ sơ cho các vị trí tuyển dụng (trong tương lai) của chúng tôi, ví dụ như sau khi bạn nộp đơn ứng tuyển vào một vị trí tuyển dụng hoặc nếu bạn được thêm vào nhóm nhân tài và thu hút nhân tài để được liên hệ cho các vị trí tuyển dụng trong tương lai;
  • Thực hiện sàng lọc và phỏng vấn;
  • Trao hợp đồng tuyển dụng;
  • Tuân thủ luật pháp, quy định và nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi.
  • Cải tiến quy trình tuyển dụng của chúng tôi và Trang Web Wolters Kluwer Careers, chẳng hạn như mời bạn tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc phân tích lưu lượng truy cập trang web để tối ưu hóa trang web của chúng tôi hoặc đưa ra các đề xuất phù hợp cho từng cá nhân về những cơ hội việc làm tương tự. 

  Tính hợp pháp của hoạt động xử lý là một trong những nguyên tắc chính liên quan đến hoạt động xử lý thông tin cá nhân của bạn - chúng tôi áp dụng các cơ sở xử lý hợp pháp sau đây:

  • hoạt động xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng hoặc để thực hiện các bước trước khi ký kết hợp đồng, ví dụ như đưa ra lời mời tuyển dụng;
  • hoạt động xử lý là cần thiết cho các mục đích vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, ví dụ như để cải thiện chất lượng của quy trình tuyển dụng của chúng tôi;
  • hoạt động xử lý là cần thiết nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo, hoặc hợp pháp theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, ví dụ như để xác minh danh tính của người nộp đơn ứng tuyển;
  • với sự đồng ý của bạn - ví dụ: nếu bạn muốn chúng tôi thêm bạn vào nhóm nhân tài và thu hút nhân tài để chúng tôi liên hệ với bạn trong tương lai về bất kỳ vị trí tuyển dụng nào trong tương lai
 • CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

  Để có thể vận hành Trang Web Wolters Kluwer Careers và tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin trong nội bộ hoặc với các bên thứ ba mà chúng tôi chọn. Ngoài ra cũng có thể có một nghĩa vụ pháp lý hoặc luật định nhất định mà chúng tôi thành thực tin rằng cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài. Những bên chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu bao gồm:

  • các đơn vị liên kết hoặc công ty con khác của Wolters Kluwer, chẳng hạn như cung cấp công nghệ nền tảng để hỗ trợ Trang Web Wolters Kluwer Careers và các quy trình tuyển dụng liên quan;
  • các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như để quản lý hoặc lưu trữ các dịch vụ và/hoặc công nghệ nền tảng cho Trang Web Wolters Kluwer Careers và các quy trình tuyển dụng liên quan. Ví dụ về các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi sử dụng để lưu thông tin của bạn khi bạn nộp đơn ứng tuyển các vị trí tuyển dụng của chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi sử dụng để lưu thông tin của bạn khi bạn muốn được thêm vào nhóm nhân tài và thu hút nhân tài của chúng tôi cho các vị trí tuyển dụng trong tương lai.
  • đối tác kinh doanh và nhà quảng cáo của chúng tôi, chẳng hạn như trong trường hợp bạn đã gửi hoặc xem quảng cáo của đối tác kinh doanh đó, tương tác với họ hoặc cho phép chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với đối tác kinh doanh đó;
  • cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và các bên thứ ba khác nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý, lệnh của tòa án và/hoặc khi cần thiết để tuân thủ luật hiện hành.

  Bất cứ khi nào chia sẻ thông tin cá nhân trong nội bộ hoặc với bên thứ ba ở quốc gia khác, chúng tôi đều áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bao gồm cả những Điều khoản mẫu của EU hoặc biện pháp bảo vệ chuyển giao khác được quy định trong luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, chẳng hạn như các quy tắc ràng buộc của công ty, thỏa thuận chung hoặc các hành vi vi phạm. Theo quy định của luật hiện hành, bên thứ ba phải sử dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân và họ chỉ được phép truy cập thông tin cá nhân cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của mình.

 • CHÚNG TÔI LƯU GIỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU

  Thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý trong phạm vi cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi và trong thời gian cần thiết để đạt được các mục đích của việc thu thập thông tin, chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi và các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Khi không còn cần thông tin cá nhân của bạn nữa, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để xóa thông tin đó khỏi hệ thống và hồ sơ của mình hoặc thực hiện các biện pháp nhằm ẩn danh thông tin đó theo đúng cách để mọi người không thể nhận dạng bạn dựa vào thông tin đó nữa.

 • CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

  Chúng tôi đã thiết lập một khung chính sách và tiêu chuẩn tối thiểu nội bộ cho tất cả các doanh nghiệp của mình nhằm giữ an toàn cho dữ liệu của bạn. Ngoài ra, chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của mình truy cập vào thông tin cá nhân khi “cần phải biết". Cụ thể hơn và theo quy định của pháp luật, chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp về mặt kỹ thuật và tổ chức (chính sách và quy trình, bảo mật CNTT cũng như các biện pháp khác) nhằm đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn cho thông tin cá nhân của bạn cũng như cách thức xử lý thông tin đó.

 • BẠN CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ

  Là một tổ chức toàn cầu, chúng tôi hoạt động ở nhiều khu vực tài phán với các nghĩa vụ khác nhau. Những nơi này cấp cho các cá nhân những mức bảo vệ khác nhau liên quan đến hoạt động xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ tôn trọng các quyền của bạn luật theo hiện hành. Trong phạm vi được quy định theo luật bảo vệ dữ liệu tại địa phương của bạn, bao gồm cả luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu nếu có, các quyền của bạn có thể bao gồm:

  • Quyền truy cập (“tổng quan về thông tin cá nhân của bạn”): quyền xem tổng quan về thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý.
  • Quyền đính chính (“sửa thông tin cá nhân của bạn”): nếu thông tin cá nhân của bạn không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi đính chính hoặc hoàn thiện thông tin cá nhân của bạn.
  • Quyền xóa (“quyền được lãng quên”): quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi cho phép theo luật hiện hành. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không chấp nhận yêu cầu của bạn được, ví dụ: khi việc xử lý là cần thiết nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc nếu việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng.
  • Quyền chuyển dữ liệu (“chuyển thông tin cá nhân của bạn”): quyền yêu cầu chúng tôi chuyển thẳng thông tin cá nhân của bạn cho bạn. Điều này áp dụng cho một số thông tin cá nhân nếu được xử lý bằng phương tiện tự động và có sự đồng ý của bạn hoặc dựa trên hợp đồng của bạn với chúng tôi. Theo yêu cầu của bạn và nếu khả thi về mặt kỹ thuật, chúng tôi sẽ chuyển thông tin cá nhân của bạn cho một bên khác mà bạn chọn.
  • Quyền hạn chế việc xử lý: quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế hoặc ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ trong một khoảng thời gian nhất định hoặc trong một khoảng thời gian không xác định. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không chấp nhận yêu cầu của bạn, ví dụ: khi dữ liệu cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc vì lý do lợi ích công cộng quan trọng, khi việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc nếu chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở chính đáng khác có sức thuyết phục.
  • Quyền phản đối: quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Lý do phản đối phải liên quan đến trường hợp cụ thể của bạn và liên quan đến việc xử lý dựa trên điều kiện là lợi ích chính đáng. Khi đó, chúng tôi sẽ không xử lý thông tin cá nhân đó nữa, trừ khi chúng tôi có thể nêu ra lý do thuyết phục khác. Trong một số trường hợp, bạn có quyền phản đối vô điều kiện; ví dụ: trong bối cảnh là các hoạt động tiếp thị trực tiếp.
  • Rút Lại Sự Đồng Ý: quyền rút lại bất cứ lúc nào sự đồng ý đối với việc xử lý thông tin cá nhân của bạn; chẳng hạn, sau khi đồng ý để chúng tôi thông báo cho bạn về vị trí tuyển dụng của chúng tôi, bạn có quyền rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào. Việc bạn rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trước khi rút lại.

  Để thực hiện các quyền của mình (nếu có) và/hoặc trong trường hợp bạn vẫn còn câu hỏi về việc xử lý thông tin cá nhân, hãy tham khảo phần CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ở bên dưới.

  Nếu nhận thấy chúng tôi không phản hồi hoặc nếu không đồng ý với các biện pháp bảo mật dữ liệu của chúng tôi, bạn cũng có thể có quyền (tùy thuộc vào luật hiện hành) gửi đơn khiếu nại tới Cơ Quan Bảo Vệ Dữ Liệu tại địa phương.

 • VIỆC SỬ DỤNG COOKIE VÀ QUẢNG CÁO DỰA TRÊN SỞ THÍCH

  Cookie là những tệp văn bản nhỏ, có thể được lưu trữ trên máy tính/thiết bị di động của bạn.  Các công nghệ tương tự có thể bao gồm pixel, beacon, thẻ, tập lệnh nhúng, plugin mạng xã hội hoặc các công cụ theo dõi khác hay công nghệ tương tự.  Những công nghệ theo dõi này thường được dùng cùng với cookie nhưng có thể được lưu trữ theo cách khác.   

  "Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự (gọi chung là “Cookie”) cho nhiều mục đích, bao gồm tối ưu hóa trang web của chúng tôi, hỗ trợ hoạt động duyệt qua trang web và phân tích lưu lượng truy cập trang web.  Cookie có thể thu thập thông tin để phân tích hành vi duyệt web của mỗi cá nhân, ghi nhớ bạn và các tùy chọn của bạn, cá nhân hóa Dịch vụ của chúng tôi cũng như để phân phối và đo lường quảng cáo (bao gồm cả quảng cáo dựa trên sở thích).  

  Chúng tôi có thể sử dụng Cookie thuộc 1 trong 4 danh mục dưới đây.  

  • Cookie Thực Sự Cần Thiết - Đây là những cookie cần thiết để trang web hoạt động. Loại cookie này thường được thiết lập để phản hồi các hành động do bạn thực hiện, có thể là một yêu cầu đối với dịch vụ, chẳng hạn như đặt tùy chọn ưu tiên về quyền riêng tư, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Bạn có thể đặt trình duyệt ở chế độ chặn hoặc cảnh báo cho bạn về những cookie này, điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của (các phần) trang web.
  • Cookie Chức Năng - Loại cookie này giúp trang web cung cấp tính năng, trải nghiệm người dùng cũng như chức năng cá nhân hóa nâng cao và có thể được thiết lập bởi chúng tôi hoặc nhà cung cấp bên thứ ba có dịch vụ mà chúng tôi đã thêm vào các trang của mình. Nếu bạn không cho phép loại cookie này thì một số hoặc tất cả các dịch vụ này có thể không hoạt động bình thường.
  • Cookie Hiệu Suất - loại cookie này hỗ trợ các dịch vụ phân tích giúp chúng tôi cải thiện chức năng và trải nghiệm người dùng của trang web.
  • Cookie Quảng Cáo - loại cookie này có thể được áp dụng nhằm thu thập thông tin chi tiết, phát hành nội dung và quảng cáo phù hợp với từng cá nhân trên trang web của chúng tôi cũng như các trang web khác.

  Nếu bạn không muốn lưu trữ cookie, thì hầu hết các trình duyệt hiện đại đều cho phép bạn chọn các tùy chọn hoặc ưu tiên thích hợp từ mục cài đặt trong trình duyệt của mình.  

  Công cụ quản lý sự cho phép cookie trên trang web của chúng tôi cũng cho phép bạn quản lý các tùy chọn của mình đối với các danh mục cookie (ngoại trừ những danh mục thực sự cần thiết). Công cụ này cũng sẽ cung cấp thông tin tổng quan về tất cả các cookie được sử dụng thuộc những danh mục mô tả ở trên.  Để biết thêm thông tin về cookie và/hoặc để thay đổi các tùy chọn cho phép cookie của bạn, vui lòng truy cập vào trung tâm tùy chọn ở đây. 

  Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, bao gồm cả Google, cho mục đích tiếp thị của riêng mình và để phân phối quảng cáo (bao gồm cả quảng cáo dựa trên sở thích). Các bên thứ ba này cũng có thể sử dụng cookie cho những mục đích này và để theo dõi khách truy cập trên trang web của chúng tôi và các nơi khác trên Internet. Để từ chối sử dụng cookie hoặc mã số nhận dạng thiết bị của Google, bạn có thể truy cập vào mục Cài Đặt Quảng cáo của Google hoặc bằng cách truy cập vào trang từ chối Google Marketing Platform. Bạn cũng có thể từ chối nhận một số quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập trang từ chối Sáng Kiến Quảng Cáo Mạng và trang từ chối Liên Minh Quảng Cáo Kỹ Thuật Số. Chúng tôi không duy trì hoặc kiểm soát các cơ chế chọn lựa này do các bên thứ ba không liên kết cung cấp. Hơn nữa, chúng tôi không kiểm soát bên thứ ba nào chọn tham gia vào các cơ chế từ chối này. Xin lưu ý rằng việc từ chối nhận quảng cáo dựa trên sở thích không có nghĩa là bạn sẽ không còn thấy quảng cáo trên các dịch vụ nữa, nhưng những quảng cáo này có thể ít phù hợp hơn với sở thích của bạn.

 • LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

  Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web khác của Wolters Kluwer hoặc bên thứ ba, có thể có thông báo về quyền riêng tư và cookie khác với thông báo của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập, xử lý hoặc tiết lộ thông tin cá nhân được thu thập thông qua các trang web khác. 

  Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về mọi thông tin hoặc nội dung có trên các trang web đó. Liên kết đến các trang web khác được cung cấp chỉ nhằm mục đích giúp bạn tiện truy cập. Việc bạn sử dụng và duyệt qua bất kỳ trang web nào như vậy phải tuân theo chính sách riêng của trang web đó. Vui lòng xem thông báo về quyền riêng tư được đăng trên các trang web khác mà bạn có thể truy cập thông qua Trang Web Wolters Kluwer Careers của chúng tôi. 

  Wolters Kluwer có thể cung cấp cho bạn thông báo bổ sung hoặc thông báo khác về quyền riêng tư, trong các trường hợp cụ thể, liên quan đến cách thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một Dịch Vụ cụ thể. 

 • THÔNG TIN BỔ SUNG DÀNH CHO CƯ DÂN CALIFORNIA
  Ngoài những thông tin được cung cấp trong chính sách về quyền riêng tư này, bạn có thể xem thêm thông tin dành cho cư dân California tại đây
 • THÔNG TIN BỔ SUNG DÀNH CHO CƯ DÂN QUEBEC VÀ CANADA
  Nếu luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn đến các tỉnh khác của Canada, Hoa Kỳ và các khu vực tài phán khác (có thể không có cùng mức độ bảo vệ quyền riêng tư như Canada hoặc các tỉnh của Canada) cho mục đích đã nêu trong Thông Báo Về Cookie và Quyền Riêng Tư Trên Careers này. Để biết thêm thông tin và để kết nối với người thích hợp chịu trách nhiệm về tuân thủ quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với [email protected]. 
 • CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

  Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc nếu muốn thực hiện một trong các quyền của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến: [email protected]. Nếu nhận thấy chúng tôi không phản hồi hoặc nếu không đồng ý với các biện pháp bảo mật dữ liệu của chúng tôi, bạn cũng có quyền (tùy thuộc vào luật hiện hành) gửi đơn khiếu nại tới Cơ Quan Bảo Vệ Dữ Liệu tại địa phương. Để đáp ứng yêu cầu, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của bản thân nếu cần và cung cấp thông tin giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi không chấp thuận yêu cầu của bạn, dù toàn bộ hay một phần, chúng tôi sẽ giải thích lý do.

 • NỘI DUNG CẬP NHẬT ĐỐI VỚI THÔNG BÁO NÀY

  Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Thông Báo Về Quyền Riêng Tư và Cookie Trên Careers này hoặc bất kỳ tuyên bố cụ thể nào khác về quyền riêng tư. Khi thực hiện các thay đổi đối với Thông Báo Về Quyền Riêng Tư và Cookie Trên Careers này, chúng tôi sẽ thêm một ngày mới ở đây. Phiên bản này bắt đầu có hiệu lực từ tháng 2 năm 2024.

  Phiên bản 1.3, 2024