Jak ses dostal ke své práci?

Jako student v rámci programu Erasmus jsem se v roce 2018 přestěhoval do polského Lublinu. Jedním z požadavků kurzu bylo, abych si zajistil šestiměsíční praxi. A tak jsem začal procházet nabídky firem. Našel jsem si místo stážisty na pozici datového inženýra v jedné firmě v nizozemském Amsterdamu.

Život a práce v Nizozemsku se mi velice líbily, a tak jsem se rozhodl, že tam po dokončení studií zůstanu. Začal jsem se tam tedy ucházet o práci a obdržel jsem pár nabídek. Vybral jsem si firmu s názvem eVision (která se později spojila s obchodní jednotkou Enablon) a v únoru 2021 jsem začal pracovat jako pomocný vývojář softwaru.

Čeho ses v souvislosti s nástupem do své první práce na plný úvazek obával? Jak sis s tím poradil?

Asi šlo o to, že jsem nevěděl, jaký je život v korporátní firmě. I když jsem před svým nástupem do obchodní jednotky Enablon absolvoval několik stáží, měl jsem obavy, zda se budu schopen přizpůsobit práci ve velké organizaci. Budu tam vítán? Zapadnu? Navíc jsem do firmy nastoupil uprostřed lockdownu, což na mých obavách jen přidalo.

Nebylo však proč se strachovat! Při mém nástupu byli všichni neuvěřitelně přátelští a nápomocní a já jsem byl vždy zapojen do všeho, co jsme kdy dělali.

Co tě na tvé práci překvapilo?

Udivilo mě, jak je produkt, na kterém pracujeme, obrovský a složitý. Náš tým vyvíjí software pro řízení provozních rizik pro ropný, plynárenský, chemický a farmaceutický průmysl. Je to úžasný, komplexní produkt, který vyžaduje neustálou spolupráci všech, co se podílejí na jeho vývoji, podpoře a údržbě. Je neuvěřitelné, jak všichni spolupracují. Každý ví, co děláme a čeho chceme dosáhnout.

Jakou radu bys dal někomu, kdo si začíná hledat práci?

Jsou zapotřebí zkušenosti. Musíte být schopni potenciálnímu zaměstnavateli ukázat, že žijete ve skutečném světě. Je důležité mít jak velký soubor dovedností, tak důkaz, že máte nějaké zkušenosti s prací ve firmě. To mi přišlo důležité, protože moje pracovní stáže mi pomohly pochopit, jak správně jednat s nadřízenými a zkušenějšími osobami. To je opravdu dobré umět.

Jaké je to pracovat v prostředí jako Enablon?

Enablon je neuvěřitelně flexibilní zaměstnavatel. Pracuji z domu a do kanceláře chodím jednou nebo dvakrát týdně. Je ale na vás, jaký způsob práce zvolíte – zda z domu, nebo v kanceláři.

Pracovní dny většinou začínají krátkou poradou, na níž členové týmu probírají pracovní úkoly a tickety a mluví o problémech, které je třeba vyřešit. Tyto krátké porady jsou velmi přínosné. Účastní se jich totiž tolik členů týmu, že je tam většinou vždy někdo, kdo zná řešení problému někoho jiného.

Poté se soustředím na práci, kterou jsem na poradě vzal na sebe, připravuji podpůrnou dokumentaci a v případě potřeby se obracím na ostatní členy týmu.

Jak užitečné bylo tvé vzdělání při přípravě na práci, kterou děláš?

Mé tituly mi samozřejmě pomohly osvojit si technické dovednosti, které pro svou práci potřebuji, ale velmi nápomocné byly právě pracovní stáže. Jako příklad mohu uvést, že na univerzitě jsme přecházeli od jednoho projektu k druhému, ale v práci je kladen velký důraz na testování. Na projektech v reálném světě tak strávíte výrazně více času. Moje pracovní stáže byly velmi přínosné, protože mi pomohly rychle přejít ze studií do pracovního procesu.

Co se ti na tvé práci nejvíc líbí? Jaká je firemní kultura?

Jsem zapojen do front-endu, back-endu i dev ops, a tak se nikdy nenudím! Neustále čelím výzvám a nikdy se nepřestávám učit. Enablon je mistrem inovací a já jsem byl součástí týmu, který se podílel na Týdnu inovací ve Wolters Kluwer. Během této akce jsme dostali příležitost pracovat na něčem, co by mohlo přinést firmě hodnotu.

Napadlo nás centralizovat naše různé systémy v rámci řízení práce, řízení dokumentace, GitHub a Dev Ops a vytvořit nástroj pro zvýšení efektivity. Byla to skvělá lekce a také je to opravdu dobrý příklad toho, proč práci zde miluji!